Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 290,378
Đang trực tuyến: 78
 
Nghị quyết HĐND tỉnh
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 12/2020/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/9/2020 Đang hiệu lực
2 13/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 15/9/2020 Đang hiệu lực
3 27/NQ-HĐND Về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/9/2020 Đang hiệu lực
4 28/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi 15/9/2020 Đang hiệu lực
5 04/2020/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 21/7/2020 Đang hiệu lực
6 05/2020/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 21/7/2020 Đang hiệu lực
7 Phụ lục kèm Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 21/7/2020 Đang hiệu lực
8 06/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 21/7/2020 Đang hiệu lực
9 07/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2020 Đang hiệu lực
10 08/2020/NQ-HĐND Về điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 21/7/2020 Đang hiệu lực
11 09/2020/NQ-HĐND Về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 21/7/2020 Đang hiệu lực
12 10/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý 21/7/2020 Đang hiệu lực
13 11/2020/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 21/7/2020 Đang hiệu lực
14 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND 21/7/2020 Đang hiệu lực
15 17/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/7/2020 Đang hiệu lực
16 18/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/7/2020 Đang hiệu lực
17 19/NQ-HĐND Về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 21/7/2020 Đang hiệu lực
18 20/NQ-HĐND Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2020 Đang hiệu lực
19 21/NQ-HĐND Về phân bổ nguồn vốn nước ngoài (vốn vay và vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp) Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 21/7/2020 Đang hiệu lực
20 22/NQ-HĐND Bổ sung xã đạt chuẩn nông thôn mới vào Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 21/7/2020 Đang hiệu lực
21 23/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII 21/7/2020 Đang hiệu lực
22 02/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/4/2020 Đang hiệu lực
23 03/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) 28/4/2020 Đang hiệu lực
24 01/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/4/2020 Đang hiệu lực
25 08/NQ-HĐND Về việc phân khai kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh cho Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 để thực hiện mục tiêu giảm nghèo về thông tin 28/4/2020 Đang hiệu lực
26 09/NQ-HĐND Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách huyện Trà Bồng năm 2020 28/4/2020 Đang hiệu lực
27 PL 09/NQ-HĐND Phụ lục kèm Nghị quyết 09/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách huyện Trà Bồng năm 2020 28/4/2020 Đang hiệu lực
28 10/NQ-HĐND Về việc phê duyệt số lƣợng ngƣời làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 28/4/2020 Đang hiệu lực
29 11/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ Bắc sông Vệ đoạn hạ lưu cầu sông Vệ (QL1A) và đoạn Cầu đường sắt, tỉnh Quảng Ngãi 28/4/2020 Đang hiệu lực
30 12/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi 28/4/2020 Đang hiệu lực
31 13/NQ-HĐND Về phân khai kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2020 hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Sơn Tây 28/4/2020 Đang hiệu lực
32 27/2019/NQ-HĐND Về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/12/2019 Đang hiệu lực
33 28/2019/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/12/2019 Đang hiệu lực
34 16/2019/NQ-HĐND Quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng và mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2019 Đang hiệu lực
35 17/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019-2020 10/12/2019 Đang hiệu lực
36 18/2019/NQ-HĐND Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý 10/12/2019 Đang hiệu lực
37 PL 18/2019/NQ-HĐND Phụ lục giá dịch vụ khám, chữa bệnh kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Đang hiệu lực
38 19/2019/NQ-HĐND Bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực phí và lệ phí 10/11/2019 Đang hiệu lực
39 20/2019/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 11/12/2019 Đang hiệu lực
40 21/2019/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, vốn cân đối ngân sách địa phương và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 11/12/2019 Đang hiệu lực
41 PL 21/2019/NQ-HĐND Phụ lục kèm Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND 11/12/2019 Đang hiệu lực
42 22/2019/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 11/12/2019 Đang hiệu lực
43 PL 22/2019/NQ-HĐND PL KEM NQ 22 CT MTQG XD NONG THON MOI 2020 11/12/2019 Đang hiệu lực
44 23/2019/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 11/12/2019 Đang hiệu lực
45 PL 23/2019/NQ-HĐND Phụ lục kèm Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020 11/12/2019 Đang hiệu lực
46 24/2019/NQ-HĐND Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/12/2019 Đang hiệu lực
47 25/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên đ 11/12/2019 Đang hiệu lực
48 25/NQ-HĐND Về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 9/12/2019 Đang hiệu lực
49 26/NQ-HĐND Về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2 9/12/2019 Đang hiệu lực
50 26/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân của họ vào ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), dịp Tết cổ truyền và mức chi hỗ trợ thăm hỏi, động viên đối tượng hưu trí, mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản 11/12/2019 Đang hiệu lực
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     Có 496 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu