Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 102,274
Đang trực tuyến: 82
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 20/07/2020 10:43:35 AM)
UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên trình bày báo cáo tại kỳ họp lần thứ 19
Theo chương trình kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, sáng 20/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã thay mặt UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

 

I. Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2020

1. Về kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 0,72% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,22%; khu vực dịch vụ giảm 5,88%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,93%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 63.099,3 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 44,9% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp lọc hoá dầu đạt 44.533,2 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước và đạt 56,2% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài dầu đạt 18.566,1 tỷ đồng, tăng 28,4% và đạt 30,4% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 7.916,6 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 47,8% kế hoạch năm.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 25.638,5 tỷ đồng, giảm 6,77% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 42,79% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 604 triệu USD, tăng 52,7% so với cùng kỳ 2019, đạt 60,4% kế hoạch năm. Doanh thu vận tải và dịch vụ vận tải (không kể vận tải đường sắt) ước đạt 1.885,1 tỷ đồng, giảm 10,29% so với cùng kỳ 2019. Tín dụng ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 54.455 tỷ đồng, tăng 1,69% so với cuối năm 2019; tổng dư nợ cho vay ước khoảng 49.750 tỷ đồng, giảm 0,37%. Tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 2,21% tổng dư nợ. Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: Dự kiến có 70/148 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 14,95 tiêu chí/xã, có 15 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn khoảng 7.903 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 42,6% dự toán năm; trong đó, thu nội địa ước đạt 5.272 tỷ đồng, đạt 34,3% dự toán năm; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 2.630 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương ước khoảng 6.139 tỷ đồng, đạt 39,2% dự toán năm. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển của tỉnh năm 2020 là 5.876,178 tỷ đồng. Trong đó: vốn ngân sách Trung ương là 1.838,728 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 4.037,45 tỷ đồng. Giải ngân ước đạt 1.618 tỷ đồng, đạt 27,5% kế hoạch vốn, trong đó, vốn ngân sách địa phương là 1.177 tỷ đồng (29% KH) và vốn ngân sách trung ương 441,029 tỷ đồng (24% KH). Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI): Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp mới 01 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 20 triệu USD; điều chỉnh 07 dự án; vốn thực hiện ước đạt 195,4 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế đến ngày 31/5/2020, toàn tỉnh có 64 dự án FDI còn hiệu lực  với tổng vốn đăng ký gần 1,87 tỷ USD. Trong đó, có 38 dự án đi vào hoạt động, 21 dự án đang triển khai, 05 dự án tạm dừng. Tình hình đầu tư trong nước: Cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 49 dự án, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 18 dự án), tổng số vốn đăng ký 2.281 tỷ đồng (trừ các dự án bất động sản). Thu hồi 07 dự án với vốn đăng ký 157 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 31/5/2020, có 675 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 297.008 tỷ đồng, vốn thực hiện lũy kế đạt 149.789 tỷ đồng (đạt 50% vốn đăng ký); có 315 dự án đã đi vào hoạt động.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Triển khai thực hiện nhiều biện pháp, kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Trung ương về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng chống dịch thực hiện theo nguyên tắc 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực đảm bảo đáp ứng trong mọi tình huống dịch xảy ra. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 153/171 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 88,44%; tăng số giường bệnh/vạn dân lên 30,70 giường; tăng số bác sĩ/vạn dân lên 7,45; tăng tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế lên 91,2%. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh ở các cấp học; chuẩn bị các điều kiện cần thiết thay sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020-2021, các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác thi THPT năm 2020 và tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong 6 tháng đầu năm, lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm bằng hình thức trực tuyến thông qua website, trên mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. Đã tập trung tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi, cấp giấy phép lao động nước ngoài đảm bảo theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội luôn được chú trọng quan tâm. Giải quyết cho 1.720 người hưởng các chính sách, chế độ ưu đãi người có công cách mạng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng từ sau Tết Nguyên đán đều dừng, tạm hoãn hoặc hạn chế quy mô tổ chức trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Hiện đang triển khai kế hoạch để chuẩn bị tổ chức các giải thể thao đã tạm hoãn. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về du lịch: Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách và doanh thu ngành du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Lượng khách đến tham quan tại tỉnh ước đạt 277.500 lượt người, giảm 54% so với cùng kỳ 2019; tổng doanh thu ước đạt 350 tỷ đồng, giảm 40%. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai một số biện pháp kích cầu, khôi phục thị trường du lịch hậu dịch Covid-19.

3. Về nội chính, tổ chức nhà nước và quốc phòng, an ninh

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 321 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.047 đơn vị, phát hiện 321 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 4.811,32 triệu đồng và 89.101,1m2 đất cùng nhiều sai phạm khác; đã xử lý và kiến nghị xử lý theo quy định. Đã tiếp 2.244 lượt/2.633 người của 1.828 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 3.060 đơn; đã giải quyết 1.004/1.197 vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,9%. Công tác tư pháp, nội vụ, đối ngoại được quan tâm, thực hiện. Từ đầu năm đến nay, có 02 tàu cá bị tàu Trung Quốc tông chìm, ngăn cản, lấy tài sản; phối hợp xác minh trường hợp tàu cá bị Malaysia bắt giữ; đưa 05 ngư dân về nước an toàn và hỗ trợ ngư dân nhận lại tiền đặt cọc vào Quỹ Bảo hộ công dân. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn 27 ngư dân bị các nước bắt giữ, hiện đang tiếp tục phối hợp đưa ngư dân về nước. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 257/271 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 94,83%. Xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông làm chết 65 người, bị thương 104 người; giảm 79 vụ, 05 người chết và 80 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019.

Đại biểu tham dự kỳ họp

II. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

1. Về lĩnh vực kinh tế:

Tập trung xây dựng hoàn thành Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đẩy nhanh triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch; xử lý kiên quyết các trường hợp để tồn đọng thuế, nợ thuế. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường phát triển, mở rộng các hoạt động dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu. Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, đặc biệt tập trung hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án có quy mô lớn, có sức lan tỏa; tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện đấu thầu, đấu giá công khai quỹ đất sạch  đối với các dự án theo quy hoạch. Tổ chức triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong đó: (1) Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; (2) Rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường; (3) Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; (4) Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, nhất là các mặt hàng, nhóm hàng, ngành hàng đang có lợi thế về nguyên vật liệu, thị trường... nhằm giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất sau dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các Chỉ thị số: 20/CT-TTg ngày 17/5/2017, 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để hạn chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức lập và thực hiện các Quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng,... khi có hướng dẫn của Trung ương; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ việc thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ sau dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch; hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài nước gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng các loại hình và sản phẩm du lịch.

2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Thực hiện đúng, chặt chẽ, hiệu quả việc cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 đối với tất cả chuyên gia, người lao động nước ngoài được nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; phấn đấu 88% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng phát triển ngành nghề và giải quyết việc làm khu vực nông thôn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Rà soát nhu cầu lao động, việc làm tại các Khu công nghiệp, khu kinh tế; tư vấn hướng nghiệp tốt tại các trường THCS và THPT nhằm thúc đẩy giáo dục đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh.

3. Về lĩnh vực nội chính, tổ chức và an ninh, quốc phòng: 

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 125-KH/TU, số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành những nội dung công việc được giao trong Kế hoạch Cải cách hành năm 2020 của tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

 

 


                                                                                 

 

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu