Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 102,414
Đang trực tuyến: 101
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 20/07/2020 02:12:01 PM)
Giải pháp thực hiện hiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
Chủ tọa và thư ký kỳ họp
Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo kỳ họp về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ cả năm 2020.

Theo đó, ước thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 đạt 7.903 tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 81,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa ước đạt 5.272 tỷ đồng, bằng 34,3% dự toán HĐND giao, bằng 66,5% so với cùng kỳ năm 2019; thu hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 2.630 tỷ đồng, bằng 82,2% so dự toán năm và bằng 147,8% so với cùng kỳ năm 2019. Thu vay vốn để bù đắp bội chi, dự kiến 6 tháng đầu năm vay 10 tỷ đồng (bằng 26% dự toán giao) từ nguồn vay lại của Chính phủ, để thực hiện Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi.

Ước chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 là 5.226 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 1.541 tỷ đồng, bằng 37,6% so dự toán năm; chi thường xuyên, ước đạt 3.684 tỷ đồng, bằng 41,6% so dự toán năm; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,1 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 913 tỷ đồng, bằng 40,9% dự toán năm.

Tổng kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh là 149,4 tỷ đồng; trong đó: bố trí dự toán đầu năm 2020 là 130,6 tỷ đồng, nguồn kinh phí năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 18,8 tỷ đồng. Dự kiến đến 30/6/2020, dự phòng ngân sách tỉnh sử dụng 73,3 tỷ đồng; trong đó, tập trung chi phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hỗ trợ thiệt hại và phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây ra năm 2019.

Dự kiến thu cân đối ngân sách trên địa bàn năm 2020 thu nội địa giảm so với dự toán HĐND tỉnh giao khoảng 3.671 tỷ đồng, ước đạt 14.684 tỷ đồng, bằng 79% dự toán năm. Nguyên nhân chủ yếu là bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giá dầu thô giảm sâu dự kiến bình quân cả năm đạt 40 USD/thùng, thấp hơn so với dự toán được giao 20 USD/thùng; do vậy hụt thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 2.367 tỷ đồng. Thu hoạt động xuất nhập khẩu cả năm 2020 ước đạt 2.957 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu vay vốn để bù đắp bội chi: dự kiến năm 2020 vay 38,5 tỷ đồng từ nguồn vay lại của Chính phủ, đạt 100% dự toán giao.

Chi cân đối ngân sách địa phương cả năm 2020 ước đạt 12.566 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu ước đạt 2.147 tỷ đồng, bằng 96,1% dự toán năm.

 

Để đạt được nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Quyết định của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp về thu ngân sách như: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quản lý chặt chẽ, đầy đủ, kịp thời tất cả doanh nghiệp hoạt động SXKD trên địa bàn; tổ chức phân tích, đánh giá lại các nguồn thu, nhất là các nguồn thu, sắc thuế bị tác động giảm thu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và Nghị định 100 của Chính phủ; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan có liên quan khẩn trương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Khu dân cư, để kịp thời thu tiền sử dụng đất.

Tăng cường công tác thu nợ, xử lý triệt để các khoản nợ ảo, nợ chờ xử lý; Tăng cường đôn đốc, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các DN không thuộc trường hợp được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, tránh trường hợp lợi dụng dịch bệnh để chây ỳ, nợ kéo dài. Các Sở, ngành chức năng tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công. KBNN Quảng Ngãi thực hiện khấu trừ đầy đủ, kịp thời số thuế GTGT đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách phát sinh trên địa bàn; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời, đúng theo quy định; tăng cường phối hợp với Cục Thuế tỉnh để thu hồi nợ thuế nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện thanh toán vốn đầu tư cho các công trình, dự án. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành dự toán HĐND huyện, thị xã, thành phố giao…

 

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Đối với hoạt động chi ngân sách, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí chi hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020; đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch; thực hiện thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, giải ngân vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020…

T.D
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu