Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,786,496
Đang trực tuyến: 218
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 20/07/2020 04:23:05 PM)
Công tác giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực
Ảnh Chủ tọa kỳ họp
Trên cơ sở Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh triển khai thực hiện 13 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát với các nội dung:

- Thường trực HĐND tỉnh (01 cuộc giám sát): Giám sát việc thực hiện quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động khi bị thu hồi đất từ năm 2014 đến năm 2018 (trình HĐND tỉnh kết quả giám sát tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp thường lệ cuối năm 2019)

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (05 cuộc giám sát): (1) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2018 (báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15); (2) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15); (3) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2019;(4) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;(5) Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ( báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17).

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (02 cuộc giám sát):(1) Giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách cấp huyện, cấp xã đến thời điểm 31/12/2018 (báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15);(2) Giám sát việc thực hiện các dự án được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giai đoạn 2008 – 2018 (báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17).

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (02 cuộc giám sát và 01 cuộc khảo sát): (1) Giám sát việc thực hiện công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 – 2018 (báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15);(2) Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên (đã báo cáo kết quả giám sát cho Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội); Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 về việc thông qua Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 – 2020 (báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17).

 

Ảnh Đ/c Trần Văn Luật, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác giám sát của HĐND tỉnh năm 2019

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh (03 cuộc giám sát): (1) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020 (báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15; (2) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 – 2021 (báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 ; (3) Giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17).

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn tham gia 02 Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, gồm : (1) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”; (2) Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Qua hoạt động giám sát, khảo sát đã giúp cơ quan chịu sự giám sát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời gửi kiến nghị đến các cơ quan chịu sự giám sát, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trên cơ sở các kiến nghị qua công tác giám sát, khảo sát được nêu trong báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết và có báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát tại các kỳ họp thường lệ trong năm.

Công tác theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát được Thường trực, các Ban HĐND tỉnh duy trì thường xuyên. Tại các kỳ họp thường lệ trong năm, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, trong đó đánh giá những kiến nghị thực hiện đạt yêu cầu, những kiến nghị thực hiện chưa đạt. Thường trực có văn bản đôn đốc UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết và theo dõi kết quả thực hiện.

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu