Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,785,235
Đang trực tuyến: 103
 
Tin tức - sự kiện >> Tin tức khác
(Đăng lúc: 21/07/2020 04:12:45 PM)
Một số giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trình phát biểu tại kỳ họp
Theo chương trình kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, chiều 21/72020, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã có bài phát biểu tại phiên bế mạc. Sau khi điểm lại tình hình kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xác định một số giải pháp quan trọng cần phải tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan thứ phát ra cộng đồng. Thực hiện đúng, chặt chẽ, hiệu quả việc cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 đối với tất cả chuyên gia, người lao động nước ngoài được nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh.

Thứ hai, Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, xác định  đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến ngày 30/9/2020, các đơn vị chủ đầu tư, các địa phương phải đảm bảo giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn ngân sách được giao, đơn vị nào không đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch trên, bị trung ương điều chỉnh giảm vốn thì chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Thứ ba, Chủ động nắm thông tin về các khó khăn, vướng mắc của từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ  ưu tiên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2020 như Khu liên hiệp gang thép Hòa Phát – Dung Quất; Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoàn thành đúng kế hoạch công tác bão dưỡng thường xuyên;… Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, đặc biệt tập trung hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án có quy mô lớn, có sức lan tỏa.

Thứ tư, Ổn định và tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông lâm ngư nghiệp; kiểm soát tốt dịch bệnh; nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là yếu tố quan trọng, là chỗ dựa để đảm bảo sự ổn định xã hội. Triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp. Tập trung quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động thu gom, xử lý rác thải, nước thải; quan tâm xử lý các vấn đề về môi trường ở nông thôn, vùng ven biển, hải đảo. Lưu ý thực hiện nghiêm về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.  Thực hiện lồng ghép hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ưu tiên phát triển sản xuất gắn với nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ năm, Tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch nội địa; kích cầu tiêu dùng nội địa; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tìm kiếm thị trường mới để đảm bảo đầu ra cho sản xuất, kinh doanh.

Thứ sáu, Để thực hiện mục tiêu duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đề nghị các ngân hàng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất theo qui định. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng nhằm hạn chế tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Thứ bảy, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch; xử lý kiên quyết các trường hợp để tồn đọng thuế, nợ thuế. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường phát triển, mở rộng các hoạt động dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

 Thứ tám: Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện và phối hợp tổ chức kỳ thi THPT năm 2020; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu dạy và học hiện nay.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ đối với người có công, dân tộc thiểu số và người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động, kết nối cung ứng lao động cho các nhà đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chú trọng công tác tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động. Kịp thời giải quyết chế độ hỗ trợ các chế độ, chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo đúng quy định của Trung ương.

Thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao dân trí, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận hộ nghèo.

Quang cảnh kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII

Về nội chính, quốc phòng và an ninh: Tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương VI về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2021.

Tiếp tục xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân. Phân cấp, phân quyền hợp lý, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm người đúng đầu cơ quan, tổ chức về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, các vụ việc phức tạp liên quan đến đất lâm nghiệp, xử lý chất thải rắn; tăng cường thanh tra, giải quyết tố cáo về tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 đến xã, phường, thị trấn theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tín dụng đen để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư, kiên quyết thu hồi để tổ chức đấu giá, đấu thầu dự án đối với các dự án vi phạm.

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu