Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 102,431
Đang trực tuyến: 106
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 21/07/2020 04:12:45 PM)
HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Chiều 21/7/2020, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, HĐND tỉnh quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách đối với xã, phường, thị trấn loại 1: bố trí tối đa 14 người; xã, phường, thị trấn loại 2: bố trí tối đa 12 người; xã, phường, thị trấn loại 3: bố trí tối đa 10 người.

Khung chức danh người hoạt động không chuyên trách: Đối với xã, phường, thị trấn loại 1 gồm các chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Phó Trưởng Công an xã; Tổ chức - Kiểm tra; Tuyên giáo - Dân vận; Văn phòng Đảng ủy; Công an viên thường trực ở xã; Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em; Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa;  Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp hoặc Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ. Đối với xã, phường, thị trấn loại 2: Bố trí các chức danh tương tự như xã, phường, thị trấn loại 1; riêng 2 chức danh Tổ chức - Kiểm tra và Tuyên giáo - Dân vận được gộp lại thành 1 chức danh là “Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận”. Đối với xã, phường, thị trấn loại 3: Bố trí các chức danh tương tự như xã, phường, thị trấn loại 1; riêng 3 chức danh Tổ chức - Kiểm tra; Tuyên giáo - Dân vận và Văn phòng Đảng ủy được gộp lại thành 1 chức danh là “Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận”.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong khung chức danh quy định, nhưng không vượt quá số người tối đa quy định nêu trên và không vượt mức khoán quỹ phụ cấp theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Không bố trí một chức danh có 02 người đảm nhiệm; riêng đối với xã loại 1, xã ven biển, đảo được bố trí không quá 02 Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự.

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giữ các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,12 lần mức lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế). Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giữ các chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Phó Trưởng Công an xã; Văn phòng Đảng ủy; Tổ chức - Kiểm tra; Tuyên giáo - Dân vận; Công an viên thường trực ở xã; Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em; Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa; Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp hoặc Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ; Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận; Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,15 lần mức lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,00 lần mức lương cơ sở. Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các thôn thuộc huyện Lý Sơn được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,66 lần mức lương cơ sở.

 

 Giám đốc Công an tỉnh Phan Công Bình tham gia góp ý nội dung UBND tỉnh trình

Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh: Đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nếu kiêm nhiệm chức danh được quy định mà giảm được một định xuất thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hằng tháng của chức danh được kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố mà giảm được một định xuất thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hằng tháng của chức danh được kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã: Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh) theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Đối với xã, phường, thị trấn loại 1 là 8 triệu đồng/năm; đối với xã, phường, thị trấn loại 2 là 7,5 triệu đồng/năm; đối với xã, phường, thị trấn loại 3 là 7 triệu đồng/năm. Ngoài mức khoán kinh phí hoạt động nêu trên, tùy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 21/7/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2020 và thay thế Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh. Riêng mức phụ cấp hằng tháng đối với Công an viên ở thôn vẫn được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến khi có quy định mới.

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu