Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 457,311
Đang trực tuyến: 52
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 10/11/2020 11:30:33 AM)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XII tại Kỳ họp thứ 21
Quang cảnh cuộc họp
Chiều ngày 09/11/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp thẩm tra các nội dung được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XII tại Kỳ họp thứ 21. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức, Trưởng, Phó (chuyên trách) các Ban HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban KT-NS; đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; đại diện UBND huyện Bình Sơn, Ban quản lý KKT Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các chuyên viên tham mưu giúp việc.

Các nội dung được thẩm tra:

 (1) Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và cả năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (bao gồm kế hoạch năm 2019 kéo dài và nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020).

(2) Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Vạn Tường.

(3) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh.

 

(4) Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh Quy định chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

 

Đối với dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương, Ban thống nhất cao việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công để tăng giải ngân theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ, ưu tiên cho các công trình hạng mục trọng tâm, trọng điểm để tạo động lực hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong năm và định hướng phát triển trong thời gian tới. Qua thẩm tra của Ban và ý kiến của đại biểu dự họp, lưu ý cơ quan chuyên môn cần bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án còn thiếu, đảm bảo tên các dự án phù hợp với tiêu chí phân loại được quy định của Luật Đầu tư công, đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện phù hợp với các Luật liên quan (Luật Đất đai, Luật Nhà ở); các dự án thuộc Chương trình MTQG cần đảm bảo điều kiện bố trí vốn và trình tự thủ tục theo hướng dẫn, quy định của cấp thẩm quyền.

Thảo luận đối với các nội dung còn lại, Ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ sự cần thiết, mục đích đầu tư, tác động của quyết định đầu tư trên địa bàn, lưu ý điều chỉnh quy mô đầu tư cho phù hợp với nhu cầu thực tế để tránh đầu tư lãng phí, cụ thể các hạng mục đầu tư của dự án theo quy định để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, lưu ý trong phân kỳ đầu tư và đánh giá tác động về xã hội, nhất là khi tác động đến đối tượng bị thu hồi đất; phương pháp và đơn vị tính mức thu phí…

Tại cuộc họp, Ban thống nhất các dự thảo Nghị quyết nêu trên của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XII.

Kết luận tại buổi thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá cao nội dung chuẩn bị và các ý kiến đóng góp của đại biểu giúp thẩm tra sâu và rõ những vướng mắc khi thảo luận, làm cơ sở xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra giúp HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp đến.

D.K
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu