Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 457,211
Đang trực tuyến: 59
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 11/11/2020 11:44:12 AM)
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
Quảng cảnh Hội nghị
Sáng 10/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016 -2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2020, tình hình kinh tế -xã hội của tỉnh tuy bị ảnh hưởng, tác động nặng nề do dịch Covid-19, giá dầu giảm sâu, thiên tai, bão lũ... nhưng đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong 26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra, cụ thể:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 0,43% so với năm 2019; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 3,18%; khu vực dịch vụ chỉ bằng 94,66% so với năm 2019; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,97%; GRDP không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng 6,8% so với năm 2019. GRDP bình quân đầu người đạt 66,9 triệu đồng/người, tương đương 2.845 USD/người.

Về cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 52,42%; dịch vụ 28,87%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 18,71%.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 134.062 tỷ đồng, tăng 5,28% so với năm 2019, đạt 95,5% so với Kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài dầu đạt 55.567 tỷ đồng, tăng 52,68%, đạt 90,91% kế hoạch năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 53.630 tỷ đồng, bằng 96,54% so với năm 2019, đạt 89,5% kế hoạch năm.

Lĩnh vực nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 16.575 tỷ đồng, tăng 2,18% so với năm 2019, bằng 99,59% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, việc thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 14.309 tỷ đồng, bằng 80% so với thực hiện năm 2019 và bằng 76,9% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt 10.750 tỷ đồng; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 3.496 tỷ đồng. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước khoảng 14.691 tỷ đồng, bằng 87,1% dự toán năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại Hội nghị

Qua báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng: Từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, nhiệm vụ phát sinh trước mắt rất lớn và những tồn tại còn nhiều. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung tối đa nhân lực, vật lực để giải quyết; trong đó, tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 gây ra; kịp thời tham mưu khắc phục ngay các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành làm cản trở sự phát triển trong thời gian vừa qua; khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, tổ chức triển khai ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó, chú ý tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột phá được nêu trong Nghị quyết; việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, quy hoạch chung phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu theo hướng khai thác tối đa các nguồn thu, giảm tối đa các khoản chi để phục vụ cho nhiệm vụ bù đắp hụt thu ngân sách. Trong đó, lưu ý rà soát các lĩnh vực, không vì việc giảm chi mà ảnh hưởng đến việc phát triển và hoạt động của các ngành. Giao các sở, ngành liên quan rà soát lại tất cả các Nghị quyết đã trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện các chính sách; nếu nghị quyết nào không còn hiệu lực thì trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh bãi bỏ; nghị quyết nào không phù hợp với điều kiện nguồn lực của tỉnh thì trình sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị để hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2020, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/11; yêu cầu Thủ trưởng của các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ còn lại của năm 2020 và thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu