Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 457,294
Đang trực tuyến: 69
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 13/11/2020 02:33:07 PM)
Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh để tham gia ý kiến đối với một số nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 22
Sáng 12-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì họp cho ý kiến đối với một số nội dung Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 22 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Tôn Long Hiếu, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh

Cho ý kiến đối với quy định số lượng chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Đa số đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo Sở Nội vụ tham mưu như:

- Các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại 1 gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy; Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận; Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em; Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa; Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ.

- Bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách: Đối với cấp xã loại 1 tối đa 14 người; cấp xã loại 2 được bố trí tối đa 12 người và và cấp xã loại 3 được bố trí tối đa 10 người.

Mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giữ các chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,12 lần mức lương cơ sở. Đối với người giữ các chức danh: Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy; Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận; Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em; Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa; Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ; Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận, được hưởng mức phụ cấp hng tháng bằng 1,15 lần mức lương cơ sở.

- Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,00 lần mức lương cơ sở. Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,66 lần mức lương cơ sở.

- Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mỗi tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh) theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Đối với cấp xã loại 1 là 8 triệu đồng/tổ chức/năm; đối với cấp xã loại 2 là 7,5 triệu đồng/tổ chức/năm; đối với cấp xã loại 3 là 7 triệu đồng/tổ chức/năm.

 

Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng trình bày dự thảo

Đối với dự kiến phân bổ biên chế công chức năm 2021: Ngày 03/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1499/QĐ-TTg giao biên chế công chức tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 là 1.952 biên chế (bao gồm cả 05 biên chế bổ sung cho UBND huyện Lý Sơn), giảm 16 biên chế so với năm 2020. Sở Nội vụ đề xuất cắt giảm 29 biên chế công chức so với năm 2020, trong đó các sở, ban ngành giảm 09 biên chế và các huyện giảm 20 biên chế, để giảm 16 biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung 13 biên chế cho huyện Lý Sơn để chuyển cán bộ, công chức xã thành công chức.

Theo đó, dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua tổng biên chế công chức giao các sở, ban, ngành, địa phương năm 2021 là 1.945 biên chế (cấp tỉnh: 1.137 biên chế; huyện: 808 biên chế) và dự phòng là 07 biên chế. Như vậy, kết quả tỉnh giảm biên chế trong giai đoạn 2015 - 2020 được 226 biên chế, đạt tỷ lệ 10,4% so với biên chế giao năm 2015.

Đối với biên chế sự nghiệp năm 2021:  Bộ Nội vụ thẩm định, giao cho tỉnh Quảng Ngãi 23.288 biên chế, giảm 411 biên chế so với năm 2020. Sở Nội vụ đề xuất sử dụng từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh và cắt giảm đối với những đơn vị tự chủ về biên chế, tài chính; đồng thời, cân đối xem xét, bổ sung biên chế đối với những đơn vị sự nghiệp thật sự cần thiết.

 

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Tôn Long Hiếu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tham gia ý kiến về phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Tôn Long Hiếu đề nghị cần lưu ý đến chất lượng của cán bộ, công chức cấp xã chuyển lên cấp huyện ở Lý Sơn nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu vị trí việc làm ở cấp huyện; đồng thời yêu cầu UBND tỉnh thời gian đến cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; xây dựng lại Đề án vị trí việc làm cho phù hợp, từ đó làm cơ sở để thực hiện bố trí biên chế  hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó lưu ý rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí, định mức biên chế của ngành y tế, ngành giáo dục để có sự phân bổ cho hợp lý, nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Qua ý kiến các sở, ngành, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Tôn Long Hiếu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Sở Nội tiếp thu ý kiến các đại biểu, sớm hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian đến.

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu