Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 457,276
Đang trực tuyến: 59
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 19/11/2020 09:39:44 AM)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 16/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng tâm là, Chỉ thị  số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và nội dung Chỉ thị này.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ,  đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để bầu những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Chú ý tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tham gia bầu cử.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo quy trình, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. 

Giới thiệu, lựa chọn bầu đủ số lượng đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử theo quy định, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. 

Lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và công tác vận động bầu cử; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; việc tự ứng cử và vận động bầu cử phải bảo đảm tuân theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

Quang cảnh kỳ họp của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình; xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; ngăn chặn kịp thời mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn quản lý; thực hiện tốt công tác nhân sự, giới thiệu người ứng cử ở địa phương theo đúng quy định của Luật Bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương. 

Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Đảng đoàn MTTQVN tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy ban bầu cử tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo bầu cử của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu