Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 743,384
Đang trực tuyến: 52
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động khác
(Đăng lúc: 10/12/2020 04:12:06 PM)
Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Sáng 09/12/2020, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 22, đồng chí Phạm Thị Thu Trang – Phó trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đến HĐND tỉnh và cử tri, với những nội dung chính sau:

Về công tác lập pháp, Quốc hội thảo luận, thông qua 7 dự án luật: (1) Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); (2) Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); (3) Luật Cư trú (sửa đổi); (4) Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; (5) Luật Biên phòng Việt Nam; (6) Luật Thỏa thuận quốc tế ; (7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Cho ý kiến 4 dự án luật: (1) Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); (2) Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); (3) Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (4) Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021, Quốc hội cho rằng, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ nhưng có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước. Song với sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chính quyền các cấp đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, tăng cường quản lý thu; phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết,… và kịp thời ban hành những chính sách hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội, miễn, giảm, giãn thuế, phí, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân, góp phần quan trọng trong khống chế, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống Nhân dân.

Năm 2020, dự kiến có 8/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó: 01 chỉ tiêu vượt (Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu: xuất siêu 2,6%) và 07 chỉ tiêu đạt; 04 chỉ tiêu không đạt. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước thực hiện từ 2-3%, tuy không đạt kế hoạch 6,8%, nhưng đây là một điểm sáng so với mức tăng trưởng âm của hầu hết các nước trên thế giới và trong khu vực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững; khẳng định được uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Quốc hội cũng đã thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu.

Trên cơ sở đánh giá tình hình năm 2020, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết sau: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Quyết định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất bao quát các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021: Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng; Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% GDP. Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021: Tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng; Tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng; Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng.

Về xem xét các báo cáo kết quả thực hiện các Kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016- 2020 về kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia; đầu tư công trung hạn: Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại đã được nêu để thực hiện các mục tiêu, cân đối lớn, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021- 2025. Việc bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức, thứ tự ưu tiên theo quy định.

Về thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 100/2015/QH13: Quốc hội đánh giá cao cố gắng của Chính phủ, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020. Trong giai đoạn 2021- 2025, cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 đã được Quốc hội quyết định, cần rà soát, lồng ghép các mục tiêu cần ưu tiên trong các chương trình để tránh chồng chéo, phân tán, thiếu tập trung, hiệu quả không cao.

Quốc hội thông qua: Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

 

 

Quốc hội đã thảo luận, góp ý các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, toàn diện, chất lượng, làm sâu sắc thêm nhiều nội dung và đề xuất các kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, quyết định chọn ngày 23/05/2021 (Chủ nhật) là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về giám sát tối cao: Trên cơ sở xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã tiến hành chất vấn về những vấn đề liên quan. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, chất lượng, hiệu quả với số lượt hỏi - đáp tăng lên đáng kể. Có 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bản đã trả lời thẳng thắn, súc tích với sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao. Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn về các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Qua phiên chất vấn cho thấy, các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, tạo chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực đã được chất vấn, giám sát, được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Sau khi xem xét các báo cáo về công tác tư pháp; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án; phòng chống tham nhũng năm 2020, Quốc hội cho rằng, công tác của ngành Toà án và Kiểm sát, công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm đạt được những kết quả quan trọng. Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập; kiến nghị nhiều biện pháp, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác tư pháp. Sau chất vấn, Quốc hội ban hành Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Về công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt được sự đồng thuận rất cao, Quốc hội đã: Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành Nghị quyết phê chuẩn việc: (1) miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. (2) bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông: Trần Hồng Hà, Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc.

Kết thúc kỳ họp, Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Khẳng định các nội dung được xem xét, quyết định. Đồng thời, giao các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả và tăng cường tuyên truyền để sớm đưa các luật, nghị quyết đi vào cuộc sống.

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu