Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 743,475
Đang trực tuyến: 69
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động khác
(Đăng lúc: 11/12/2020 04:33:44 PM)
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc, Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 22 thành công tốt đẹp
Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những nội dung chính như sau:

Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 22 đã thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, HĐND tỉnh cũng đã nhất trí thông qua 30 nghị quyết tại kỳ họp (trong đó có 02 nghị quyết về công tác nhân sự). Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự về việc bầu bổ sung PCT UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021, với tin tưởng và hy vọng đồng chí PCT UBND tỉnh trên vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của đại biểu và cử tri toàn tỉnh. Có thể nói, tiếp theo sự thành công của ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vừa qua, kết quả kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm, đồng hành của HĐND tỉnh, UBND Tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc vừa tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các chủ trương, Nghị quyết của tỉnh ủy, HĐND tỉnh năm 2020 cũng như tập trung xử lý các vướng mắc, bất cập trên các lĩnh vực đã kéo dài. Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới từ nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; chủ động, đồng hành của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong thẩm tra, chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng các tài liệu Kỳ họp và cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND Tỉnh,  cho đến chương trình, nội dung, việc điều hành kỳ họp được sắp xếp, tổ chức khoa học, linh hoạt. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tính nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh trong công tác chuẩn bị tài liệu, trong thảo luận; biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức chu đáo của Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh; tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành có liên quan… tất cả đã góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

Năm 2020, tuy có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu; một số chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch đề ra, nhưng vẫn là một năm thành công của nước ta, được coi là điểm sáng trên thế giới cả về phòng, chống đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đây là những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào, là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo thế và lực mới để đất nước vững bước vào giai đoạn tiếp theo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20, với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và với tinh thần- Thống nhất về nhận thức; quyết tâm trong ý chí; quyết liệt trong hành động; Đại hội đã quyết nghị 25 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mục tiêu phấn đấu “Đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung, tạo tiền đề để đến năm 2030 trở thành phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân chung của cả nước”.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là trước yêu cầu phải giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tựu mà các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã nỗ lực, cố gắng tạo dựng trong chặng đường vừa qua, HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND tỉnh phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021 và các nghị quyết khác đã được Kỳ họp thông qua. Nhiệm vụ quan trọng và dài hạn là phải tập trung tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 về nhiệm vụ năm 2021, các Chương trình, kế hoạch đã được Tỉnh ủy ban hành; thực hiện các bước để chuẩn bị về Kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2021-2026 và đầu tư công trung hạn 2021-2026; chủ động thực hiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch mở rộng khu kinh tế Dung Quất; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng tâm, trọng điểm, nhất là khắc phục, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, về năng lực nhà tư vấn, nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các dự án. Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, các giải pháp cụ thể về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, các phương án tái thiết, phục hồi năng lực các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; chú trọng khôi phục, cơ cấu lại ngành, nguồn khách du lịch, các hoạt động dịch vụ phù hợp định hướng phát triển thành phố; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền các cấp.

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung cao nhất, với tinh thần quyết liệt; biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thích hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021. HĐND cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải coi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cơ quan, đơn vị mình, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 09-10%. Để hoàn thành mục tiêu đó, trước mắt, yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế. Từ đó, khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Những lĩnh vực đã đạt kết quả khá trong năm 2020, phải quan tâm chỉ đạo, điều hành để phát huy hơn nữa năng lực sản xuất - kinh doanh nhằm đạt kết quả cao nhất có thể. Những lĩnh vực đạt kết quả thấp, phải khẩn trương có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu và tập trung chỉ đạo, điều hành để tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, đảm bảo hoàn thành mục tiêu cả năm. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ. Kiên quyết điều chuyển vốn từ những công trình, dự án còn vướng về thủ tục, tiến độ chậm không có khả năng giải ngân hết vốn cho những công trình, dự án triển khai nhanh, có khối lượng hoàn thành để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch năm 2021; triển khai ngay, có hiệu quả các chủ trương giải quyết những vấn đề bức xúc kéo dài về giải ngân, về quy hoạch treo, rác thải,

Thứ hai là: Đẩy nhanh tháo gỡ những khó khăn, hoàn thành các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất năm 2021 để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu hồi các khoản nợ đọng, nhất là nợ đọng tiền sử dụng đất.

Thứ ba là, tiếp tục phát huy các kết quả trên lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Thứ tư là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết đấu tranh kiềm chế, giảm thiểu tối đa các tệ nạn, tội phạm ma túy, trộm cắp, lừa đảo, cờ bạc, băng nhóm, tín dụng đen.

Thứ năm là, cùng với nguồn lực đầu tư, công tác chỉ đạo, điều hành là giải pháp quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. Vì vậy, cần phải tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn và sát đúng với tình hình thực tế hơn. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc; đồng thời, đẩy mạnh việc chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức trong bộ máy vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của cơ quan. Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong thực hiện công vụ để làm cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và năng lực trong nhiệm kỳ 2020 -2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Những việc nêu trên, cũng chính là giải pháp căn cơ để nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và quản trị hành chính công của tỉnh.

Thứ sáu là, trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030 nêu tại dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020 – 2025, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, với tinh thần cách mạng tiến công và quyết tâm cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực ngay từ năm 2021, từ đó tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình, trừ các nghị quyết về công tác nhân sự, kỳ họp đã thông qua 28 nghị quyết (có 02 nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản Mật). Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển đi lên của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các nghị quyết này đi ngay vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

Thực hiện quyền hạn theo luật định, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; đồng thời nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thời gian qua và định hướng thời gian tới.

Bước sang năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới. Đây là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, dự báo chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động tình hình thế giới, khu vực, trong nước và những tồn tại, bất cập ngay trong tỉnh… Những khó khăn, thách thức này đã và đang tác động rất lớn vào sự ổn định, phát triển của tỉnh vào đời sống, tâm tư của cử tri không chỉ trong năm đầu của nhiệm kỳ này, mà còn ảnh hưởng trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Để giải quyết bài toán này là cả quá trình, không thể “một sớm, một chiều”, phải nhất quán, kiên định, kiên trì các chủ trương, quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển bền vững với lộ trình, bước đi thích hợp, có sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ của người dân và doanh nghiệp trên tinh thần quyết liệt, quyết tâm trong triển khai thực hiện. Bên cạnh thuận lợi về các tiền đề mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, hiện nay, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây sẽ là nhân tố quan trọng làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ tiếp theo giai đoạn 2020 - 2025. Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”; HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng và chủ động, trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo nền tảng để chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, để phát triển. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghị mỗi cán bộ công chức, người lao động trên từng cương vị công tác của mình, hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, thể hiện rõ tâm huyết, tình yêu quê hương trong thực thi công việc bằng bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, hành động và chứng minh qua kết quả công việc cụ thể hằng ngày, góp phần tiếp tục xây dựng Quảng Ngãi giàu đẹp và phát triển.

HĐND tỉnh đề nghị UBMTTQVN tỉnh phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, luôn gắn bó trong hoạt động giám sát, kịp thời phản ánh và góp ý giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng của mình; đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; Các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng phát huy vai trò của từng vị đại biểu trong việc giám sát, đôn đốc giải quyết  các ý kiến kiến nghị của cử tri. Phối hợp trong việc chủ động xây dựng, triển khai các Đề án, kế hoạch liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo các nghị quyết của Quốc hội và Trung ương, nhiệm kỳ 2021- 2026.

HĐND tỉnh yêu cầu: Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành ngay sau kỳ họp xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể trên tinh thần năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy, cách làm mới, sâu sát, kịp thời để bảo đảm thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ, hiệu quả các cam kết, các nội dung nghị quyết HĐND tỉnh và yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn.

HĐND tỉnh kêu gọi đồng bào cử tri toàn tỉnh tổ chức vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đặc biệt xử lý nghiêm việc mua bán vật liệu nổ, hàng cấm, hàng giả, vi phạm an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường v.v... Sau kỳ nghỉ Tết cần tiến hành ngay việc tổ chức sản xuất, lao động, làm việc và học tập, không để tư tưởng nghỉ tết kéo dài. Phải quyết tâm phấn đấu ngay từ đầu năm để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan báo chí đã luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ những ý kiến quý báu và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

Trước thềm bước sang năm mới 2021, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh xin kính chúc các bậc lão thành cách mạng, Mẹ VNAH, AH LLVT, AHLĐ, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, an khang và thịnh vượng.

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu