Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 743,443
Đang trực tuyến: 54
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 23/12/2020 08:15:23 PM)
Tăng cường giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp công dân
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, ở các địa phương trong tỉnh đã phát sinh nhiều mâu thuẫn trong đời sống liên quan đến quyền lợi giữa người dân với các cơ quan Nhà nước, giữa công dân với công dân. Đặc biệt là những mâu thuẫn liên quan đến quyền, lợi ích trong quản lý, sử dụng đất đai. Bên cạnh đó một số chính sách pháp luật, nhất là chính sách về đất đai còn bất cập, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thiếu đồng bộ, thường xuyên thay đổi, công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng còn yếu kém… là nguyên nhân phát sinh nhiều khiếu kiện.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 1.621 đơn của công dân (trong đó khiếu nại: 1.251 đơn, tố cáo: 161 đơn, phản ánh: 133 đơn, kiến nghị: 76 đơn); trong đó có trên 75% khiếu nại có liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết 264 đơn, hướng dẫn 176 đơn, trả lời 396 đơn cho người khiếu nại, tố cáo và lưu 785 đơn theo quy định của pháp luật.

Mặc dù đã được quan tâm nhưng do nhiều nguyên nhân, công tác giải quyết đơn thư của các cấp có thẩm quyền vẫn còn bất cập; nhiều vụ việc chậm giải quyết, còn để tồn đọng kéo dài; việc tuân thủ quy định pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo có lúc có nơi chưa đảm bảo, gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành cũng như sự hiểu biết về pháp luật của một bộ phận công dân còn hạn chế. Một số trường hợp mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều lần, có lý có tình, đúng quy định pháp luật nhưng vẫn không chấp nhận, cố tình khiếu nại kéo dài và khiếu nại vượt cấp làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo chức trách, thẩm quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cơ quan dân cử, thời gian qua dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo  của Thường trực HĐND tỉnh công tác tham mưu giúp việc của Văn phòng  HĐND tỉnh về lĩnh vực tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được quan tâm, chú trọng, từng bước đổi mới và đạt được một số kết quả. Hầu hết các đơn thư đủ điều kiện thụ lý đều được Văn phòng tham mưu trả lời đơn, chuyển đơn, các đơn thư sau khi chuyển đều được vào sổ theo dõi cập nhật kịp thời kết quả giải quyết. Định kỳ hằng tuần báo cáo tại buổi họp giao ban, hằng tháng, quý rà soát, qua đó tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề và báo cáo kết quả giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến về những kết luận sau giám sát và đôn đốc giải quyết kịp thời; khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát hiện qua giám sát, hoặc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, điển hình như giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh…

Mặc dù vậy, thời gian qua hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại địa phương của HĐND tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Một trong những nguyên nhân đó là tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh về lĩnh vực đơn thư mới tập trung chủ yếu là bộ phận Văn phòng trực tiếp là Phòng Tổng hợp và cũng mới chỉ bố trí 01 cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư, trong khi số lượng đơn thư khá lớn, nhiều nội dung phức tạp nên chất lượng tham mưu chuyên sâu, phát hiện những bất cập, những vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết đơn thư của các cơ quan có thẩm quyền để tham mưu cho Thường trực các Ban của HĐND tỉnh giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong khi các Ban HĐND tỉnh là bộ phận có kỹ năng chuyên môn về các lĩnh vực, lãnh đạo các Ban là đại biểu HĐND tỉnh có chức năng giám sát, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể trực tiếp giám sát và yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý thì chưa quy định chế tài cụ thể trách nhiệm trong việc tham mưu, xử lý đơn của công dân.

Để khắc phục những bất cập trên cần ban hành quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, theo đó bộ máy tham mưu giúp việc cho Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về lĩnh vực đơn thư gồm cả các Ban chuyên trách HĐND tỉnh và Văn phòng. Trong đó các Ban HĐND tỉnh tham mưu giám sát chuyên sâu việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh (đối với vụ việc đơn thư phức tạp, đơn thư khiếu nại nhiều lần, đơn thư đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết lần 2 nhưng công dân chưa đồng thuận vẫn tiếp tục gửi đơn…). Văn phòng thực hiện nhiệm vụ chính là đầu mối tiếp nhận, tham mưu xử lý chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền, định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Quy trình xử lý đơn thư cần quy định cụ thể trình tự tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, tham mưu chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, tham mưu giám sát việc giải quyết đơn thư của cơ quan có thẩm quyền do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến; phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, tránh chồng chéo trong xử lý đơn, giúp hoạt động tham mưu xử lý đơn thư của Văn phòng được thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả. Đồng thời, quy trình xử lý đơn thư cũng quy định: đối với các vụ việc đã được nhiều cấp giải quyết nhưng công dân chưa đồng thuận vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để làm rõ nội dung đơn thư của công dân và thống nhất hướng giải quyết, sau đó yêu cầu UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân có sự tham gia giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở đó UBND tỉnh chỉ đạo ban hành các văn bản giải quyết theo quy định; UBND tỉnh gửi thông báo đến tổ chức, công dân chấm dứt việc giải quyết, trong trường hợp công dân tiếp tục gửi đơn Thường trực HĐND tỉnh có văn bản trả lời công dân về việc không xem xét đối với những vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật tránh việc lợi dụng khiếu nại dai dẳng.

 

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh

Tăng cường giám sát việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo đơn thư được giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân là biện pháp thiết thực tăng cường mối liên hệ và củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; đồng thời tránh việc lợi dụng khiếu nại dai dẳng đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, góp phần ổn định trât tự xã hội ở địa phương./.

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu