Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 743,628
Đang trực tuyến: 30
 
Hội đồng nhân dân >> Chương trình hoạt động
(Đăng lúc: 11/01/2021 07:48:01 AM)
Kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
Ngày 04/01/2021, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2021, theo đó:

Năm 2021, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức 03 kỳ họp gồm: Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII: Bầu các chức danh HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định; quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 và một số nội dung khác (nếu có), thời gian dự kiến ngày 22/6/2021. Kỳ họp thứ 2 (giữa năm 2021), HĐND tỉnh khóa XIII dự kiến từ ngày 07 - 09/7/2021. Kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021), HĐND tỉnh khóa XIII dự kiến từ ngày 06 - 09/12/2021.

Tổ chức tiếp xúc cử tri trước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên, thời gian thực hiện dự kiến từ 17/4 đến 10/5/2021); Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (Dự kiến thực hiện từ ngày 01/10 đến 15/10/2021). 

Hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh (Dự kiến thực hiện trong Quý I, II/2021). Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 867/NQUBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi (Dự kiến thực hiện trong Quý III, IV/2021). Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi (Dự kiến thực hiện trong Quý III/2021). Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020 (Dự kiến thực hiện trong Quý III, IV/2021). Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú từ năm 2016 - 2020 trên địa bàn 5 huyện miền núi của tỉnh (Dự kiến thực hiện trong Quý III, IV/2021). Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát chuyên đề để phục vụ công tác thẩm tra các đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; khảo sát nắm tình hình, đôn đốc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành và phục vụ cho công tác thẩm tra, xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2021.

 

Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hoạt động tiếp công dân định kỳ thực hiện theo Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 22/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về Lịch Tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021.

Một số hoạt động khác như: Tổ chức tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Dự kiến ngày 25/3/2021). Tham gia các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Tham gia Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử tỉnh, tham dự các Hội nghị hiệp thương do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề trong năm 2021. Tổ chức các Hội nghị trực báo Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trước kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm 2021. Phối hợp, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Sắp xếp tổ chức bộ máy, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sau sáp nhập. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh của đại biểu HĐND tỉnh và của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đảm bảo giữ mối liên hệ công tác với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và các Ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội…

Ngoài những nội dung nêu trên Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện các công việc thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.

Có Kế hoạch số 01/KH-HĐND đính kèm.

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu