Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 873,201
Đang trực tuyến: 113
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 02/02/2021 08:57:06 AM)
Quảng Ngãi tiếp tục nổ lực, phấn đấu đạt các mục tiêu về phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025
Thôn Văn hóa An Hà III, Xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
Trong 20 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; sự tập trung, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp; sự đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành trụ cột vững chắc bao trùm lên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của toàn tỉnh.


Toàn tỉnh có 13/13 huyện, thị xã, thành phố, 173/173 xã, phường, thị trấn, 957/957 thôn, tổ dân phố triển khai thực hiện quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 6,07%, các huyện miền núi còn 20,52%.  Có 94,77% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, hơn 48,79% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, hơn 72,22% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 95,41% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa,…

Tỉnh ta đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 30% trở lên số người tập thể dục thể thao thường xuyên so với tổng dân số; 50% trung tâm văn hóa - thể thao xã, 75% nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; duy trì 90% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; duy trì 84% trở lên số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; duy trì 97,5% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 60% trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 70% trở lên phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Để thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, các ngành, các cấp trong tỉnh quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình của Trung ương và của tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và 5 nội dung, 7 phong trào được nêu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; không vi phạm chính sách dân số; ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; kiểm tra, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng môi trường làm việc sạch, đẹp, không khói thuốc,… Tiếp tục triển khai phong trào “ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập” “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo bình xét danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa”, “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” theo đúng quy định, đảm bảo thực chất. Chú trọng phát hiện, biểu dương kịp thời, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo; duy trì, nâng cao chất lượng, tăng số lượng tin, bài; tích cực sử dụng nhiều kênh thông tin trong hệ thống chính trị cũng như xây dựng một số trang tuyên truyền tập trung nhằm phản ánh sâu, rộng, phong phú về Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”. Hằng năm, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào, khắc phục hạn chế, bất cập, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Phong trào những năm tiếp theo.

T.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu