Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,391,753
Đang trực tuyến: 218
 
NQ HĐND tỉnh khóa XII >> NQ Kỳ họp 19
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 04/2020/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 21/7/2020 Đang hiệu lực
2 05/2020/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 21/7/2020 Đang hiệu lực
3 Phụ lục kèm Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 21/7/2020 Đang hiệu lực
4 06/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 21/7/2020 Đang hiệu lực
5 07/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2020 Đang hiệu lực
6 08/2020/NQ-HĐND Về điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 21/7/2020 Đang hiệu lực
7 09/2020/NQ-HĐND Về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 21/7/2020 Đang hiệu lực
8 10/2020/NQ-HĐND Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý 21/7/2020 Đang hiệu lực
9 11/2020/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 21/7/2020 Đang hiệu lực
10 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND 21/7/2020 Đang hiệu lực
11 17/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/7/2020 Đang hiệu lực
12 18/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/7/2020 Đang hiệu lực
13 19/NQ-HĐND Về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 21/7/2020 Đang hiệu lực
14 20/NQ-HĐND Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2020 Đang hiệu lực
15 21/NQ-HĐND Về phân bổ nguồn vốn nước ngoài (vốn vay và vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp) Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 21/7/2020 Đang hiệu lực
16 22/NQ-HĐND Bổ sung xã đạt chuẩn nông thôn mới vào Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 21/7/2020 Đang hiệu lực
17 23/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII 21/7/2020 Đang hiệu lực
Có 17 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu