Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 102,597
Đang trực tuyến: 82
 
Tài liệu kỳ họp 19
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 09/QĐ-HĐNND QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ 19 1/7/2020 Đang hiệu lực
2 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 19 HĐND TỈNH 17/7/2020 Đang hiệu lực
3 BÁO CÁO TÓM TẮT KT-XH, QP, AN 6 THÁNG 19/7/2020 Đang hiệu lực
4 57/TTr-UBND VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KT- XH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 10/7/2020 Đang hiệu lực
5 BC 115 UBND VỀ KT-XH, QPAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 2/7/2020 Đang hiệu lực
6 BC 126 HĐND THẨM TRA KT - XH 6 THÁNG 17/7/2020 Đang hiệu lực
7 121/BC-UBND VỀ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 6/7/2020 Đang hiệu lực
8 100/BC-UBMTTQVN TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỬ TRI 15/7/2020 Đang hiệu lực
9 127/BC-UBND VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI 15/7/2020 Đang hiệu lực
10 117/BC-HĐND VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 16/7/2020 Đang hiệu lực
11 1346/BC-VKS VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 30/6/2020 Đang hiệu lực
12 21/BC-TAND VỀ CÔNG TÁC TÒA ÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 16/6/2020 Đang hiệu lực
13 VỀ CÔNG TÁC TÒA ÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (Tóm tắt) 16/6/2020 Đang hiệu lực
14 58/TTr-UBND BỔ SUNG BIÊN CHẾ Y TẾ 14/7/2020 Đang hiệu lực
15 BC 120 HĐND thẩm tra bổ sung biên chế lĩnh vực Y tế năm 2020 16/7/2020 Đang hiệu lực
16 Dự thảo Nghị quyết bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 16/7/2020 Đang hiệu lực
17 59/TTr-UBND QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN 14/7/2020 Đang hiệu lực
18 BC 119 thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách 16/7/2020 Đang hiệu lực
19 Dự thảo NQ quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách 16/7/2020 Đang hiệu lực
20 CV 1422 SNV GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRÌNH HĐND TỈNH 17/7/2020 Đang hiệu lực
21 60/TTr-UBND THÀNH LẬP THỊ TRẤN MINH LONG 14/7/2020 Đang hiệu lực
22 BC 118 Thẩm tra thành lập thị trấn Minh Long 16/7/2020 Đang hiệu lực
23 Dự thảo Nghị quyết thành lập thị trấn Minh Long 16/7/2020 Đang hiệu lực
24 62/TTr-UBND VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP (thay thế 52-TTr-UBND) 14/7/2020 Đang hiệu lực
25 BC 129 HĐND THẨM TRA VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP 19/7/2020 Đang hiệu lực
26 45/TTr-UBND BỔ SUNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 12/7/2020 Đang hiệu lực
27 BC 116 HĐND thẩm tra bổ sung xã nông thôn mới 15/7/2020 Đang hiệu lực
28 BC 139 UBND GIẢI TRÌNH VỀ BỔ SUNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 17/7/2020 Đang hiệu lực
29 37/TTr-UBND ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÓM C CỦA CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC 14/5/2020 Đang hiệu lực
30 BC 124 HĐND thẩm tra đầu tư dự án kiên cố hóa trường, lớp học 17/7/2020 Đang hiệu lực
31 61/TTr-UBND ĐIỀU CHỈNH KH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 -2020 16/7/2020 Đang hiệu lực
32 BC 130 HĐND THẨM TRA VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 18/7/2020 Đang hiệu lực
33 BC 80 Sở Tư pháp thẩm định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 15/7/2020 Đang hiệu lực
34 BC 81 Sở Tư pháp thẩm định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 vốn địa phương 15/7/2020 Đang hiệu lực
35 31/TTr-UBND CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÓM C 17/4/2020 Đang hiệu lực
36 BC 128 HĐND THẨM TRA VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÓM C 19/7/2020 Đang hiệu lực
37 42/TTr-UBND PHÂN BỔ NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI DO TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG 5/6/2020 Đang hiệu lực
38 BC 127 HĐND THẨM TRA VỀ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI 19/7/2020 Đang hiệu lực
39 56/TTr-UBND CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG VẬN ĐỘNG VIÊN 6/7/2020 Đang hiệu lực
40 BC 121 HĐND thẩm tra chế độ dinh dưỡng vận động viên 17/7/2020 Đang hiệu lực
41 55/TTr-UBND VỀ BÃI BỎ NQ 17 NĂM 2014 CỦA HĐND TỈNH 6/7/2020 Đang hiệu lực
42 BC 122 HĐND thẩm tra về bãi bỏ Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND 17/7/2020 Đang hiệu lực
43 01/TTr-HĐND VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2021 13/7/2020 Đang hiệu lực
44 03/TTR-HĐND Thôi nhiệm vụ đại biểu đối với ông Nguyễn Thanh Trang 16/7/2020 Đang hiệu lực
45 111/BC-UBND VỀ TÌNH HÌNH NỢ TẠM ỨNG ĐẾN 30/6/2020 22/6/2020 Đang hiệu lực
46 114/BC-UBND VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 30/6/2020 Đang hiệu lực
47 96/BC-UBND VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 15/6/2020 Đang hiệu lực
48 99/BC-UBND VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 16/6/2020 Đang hiệu lực
49 100/BC-UBND GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 16/6/2020 Đang hiệu lực
50 63/BC-UBND KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI KỲ 17 22/4/2020 Đang hiệu lực
  1    2     Có 62 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu