Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 102,564
Đang trực tuyến: 87
 
Văn bản
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 Giám sát tình hình thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách 10/7/2020 Đang hiệu lực
2 TỜ TRÌNH Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) 10/7/2020 Đang hiệu lực
3 LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SỬA ĐỔI) 10/7/2020 Đang hiệu lực
4 TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh; Báo cáo KT-XH; Dự kiến Chương trình Kỳ họp giữa năm 2020 28/5/2020 Đang hiệu lực
5 05/KH-HĐND KẾ HOẠCH - ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT Bãi chôn lấp chất thải rắn Đồng Nà (Tp Quảng Ngãi) và Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa) 18/5/2020 Đang hiệu lực
6 DỰ THẢO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI) 11/5/2020 Đang hiệu lực
7 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) 11/5/2020 Đang hiệu lực
8 DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 11/5/2020 Đang hiệu lực
9 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 11/5/2020 Đang hiệu lực
10 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH 04 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 8/5/2020 Đang hiệu lực
11 73/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2020 29/4/2020 Đang hiệu lực
12 DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ 6/5/2020 Đang hiệu lực
13 BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) 6/5/2020 Đang hiệu lực
14 DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI) 6/5/2020 Đang hiệu lực
15 BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 6/5/2020 Đang hiệu lực
16 TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2020 29/4/2020 Đang hiệu lực
17 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU 29/4/2020 Đang hiệu lực
18 Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 29/4/2020 Đang hiệu lực
19 DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 29/4/2020 Đang hiệu lực
20 Tờ trình Luật Biên phòng Việt Nam 29/4/2020 Đang hiệu lực
21 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 28/4/2020 Đang hiệu lực
22 Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 28/4/2020 Đang hiệu lực
23 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG 17/4/2020 Đang hiệu lực
24 Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 17/4/2020 Đang hiệu lực
25 Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh 20/3/2020 Đang hiệu lực
26 DỰ THẢO LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN 26/2/2020 Đang hiệu lực
27 Báo cáo Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 26/2/2020 Đang hiệu lực
28 Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 26/2/2020 Đang hiệu lực
29 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP SỐ 13/2012/QH13 26/2/2020 Đang hiệu lực
30 Báo cáo Tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 26/2/2020 Đang hiệu lực
31 Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 26/2/2020 Đang hiệu lực
32 TỜ TRÌNH Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) 4/10/2019 Đang hiệu lực
33 DỰ THẢO PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 4/10/2019 Đang hiệu lực
34 Báo cáo Kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30/9/2019 Đang hiệu lực
35 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) 26/9/2019 Đang hiệu lực
36 BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 26/9/2019 Đang hiệu lực
37 171/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 25/9/2019 Đang hiệu lực
38 201/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII 23/9/2019 Đang hiệu lực
39 BC 202/BC-UBND Tổng hợp kết quả tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII 23/9/2019 Đang hiệu lực
40 1. GIAY MOI TIEP XUC CU TRI CHUYEN DE-LAY Y KIEN BO LUAT LAO DONG (SD) 25/9/2019 Đang hiệu lực
41 2. DU THAO BAO CAO GIAI TRINH, TIEP THU, CHINH LY BO LUAT LAO DONG (SD) 25/9/2019 Đang hiệu lực
42 3. DU THAO BO LUAT LAO DONG (SD) 25/9/2019 Đang hiệu lực
43 4. BANG SO SANH DU THAO BO LUAT LAO DONG (SD) 25/9/2019 Đang hiệu lực
44 5. BAO CAO GIAI TRINH CUA CHINH PHU - DU THAO BO LUAT LAO DONG (SD) 25/9/2019 Đang hiệu lực
45 Giấy mời họp Luật Dân quân tự vệ (sđ) và Luật lực lượng dự bị động viên 7/9/2019 Đang hiệu lực
46 LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI) 7/9/2019 Đang hiệu lực
47 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) 7/9/2019 Đang hiệu lực
48 LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN 7/9/2019 Đang hiệu lực
49 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên 7/9/2019 Đang hiệu lực
50 Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thư viện 5/9/2019 Đang hiệu lực
  1    2    3     Có 117 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu