Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 102,408
Đang trực tuyến: 96
 
Văn bản >> Quốc hội
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 TỜ TRÌNH Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) 10/7/2020 Đang hiệu lực
2 LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SỬA ĐỔI) 10/7/2020 Đang hiệu lực
3 DỰ THẢO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI) 11/5/2020 Đang hiệu lực
4 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) 11/5/2020 Đang hiệu lực
5 DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 11/5/2020 Đang hiệu lực
6 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 11/5/2020 Đang hiệu lực
7 DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ 6/5/2020 Đang hiệu lực
8 BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) 6/5/2020 Đang hiệu lực
9 DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI) 6/5/2020 Đang hiệu lực
10 BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 6/5/2020 Đang hiệu lực
11 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU 29/4/2020 Đang hiệu lực
12 Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 29/4/2020 Đang hiệu lực
13 DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 29/4/2020 Đang hiệu lực
14 Tờ trình Luật Biên phòng Việt Nam 29/4/2020 Đang hiệu lực
15 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 28/4/2020 Đang hiệu lực
16 Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 28/4/2020 Đang hiệu lực
17 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG 17/4/2020 Đang hiệu lực
18 Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 17/4/2020 Đang hiệu lực
19 DỰ THẢO LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN 26/2/2020 Đang hiệu lực
20 Báo cáo Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 26/2/2020 Đang hiệu lực
21 Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 26/2/2020 Đang hiệu lực
22 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP SỐ 13/2012/QH13 26/2/2020 Đang hiệu lực
23 Báo cáo Tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 26/2/2020 Đang hiệu lực
24 Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 26/2/2020 Đang hiệu lực
25 TỜ TRÌNH Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) 4/10/2019 Đang hiệu lực
26 DỰ THẢO PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 4/10/2019 Đang hiệu lực
27 1. GIAY MOI TIEP XUC CU TRI CHUYEN DE-LAY Y KIEN BO LUAT LAO DONG (SD) 25/9/2019 Đang hiệu lực
28 2. DU THAO BAO CAO GIAI TRINH, TIEP THU, CHINH LY BO LUAT LAO DONG (SD) 25/9/2019 Đang hiệu lực
29 3. DU THAO BO LUAT LAO DONG (SD) 25/9/2019 Đang hiệu lực
30 4. BANG SO SANH DU THAO BO LUAT LAO DONG (SD) 25/9/2019 Đang hiệu lực
31 5. BAO CAO GIAI TRINH CUA CHINH PHU - DU THAO BO LUAT LAO DONG (SD) 25/9/2019 Đang hiệu lực
32 Giấy mời họp Luật Dân quân tự vệ (sđ) và Luật lực lượng dự bị động viên 7/9/2019 Đang hiệu lực
33 LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI) 7/9/2019 Đang hiệu lực
34 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) 7/9/2019 Đang hiệu lực
35 LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN 7/9/2019 Đang hiệu lực
36 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên 7/9/2019 Đang hiệu lực
37 Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thư viện 5/9/2019 Đang hiệu lực
38 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Thư viện 5/9/2019 Đang hiệu lực
39 DỰ THẢO LUẬT THƯ VIỆN 5/9/2019 Đang hiệu lực
40 Dự thảo Báo cáo giải trình về Luật Xuất, nhập cảnh 30/8/2019 Đang hiệu lực
41 Dự thảo Luật Xuất nhập cảnh 30/8/2019 Đang hiệu lực
42 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức 27/8/2019 Đang hiệu lực
43 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC 27/8/2019 Đang hiệu lực
44 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 27/8/2019 Đang hiệu lực
45 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 27/8/2019 Đang hiệu lực
46 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM (Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019) 13/8/2019 Đang hiệu lực
47 TAI LIEU PHIEN CHAT VAN KH 36-UBTVQH-BC THAM TRA HDDT, UB QH 8/8/2019 Đang hiệu lực
48 TAI LIEU PHIEN CHAT VAN - KY HOP 36 UBTVQH 8/8/2019 Đang hiệu lực
49 91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 24/11/2015 Đang hiệu lực
50 Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 28/11/2013 Đang hiệu lực
Có 50 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu