Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 328,065
Đang trực tuyến: 114
 
Nghị quyết HĐND tỉnh
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 17/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/3/2017 Đang hiệu lực
2 18/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/3/2017 Đang hiệu lực
3 19/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/3/2017 Đang hiệu lực
4 20/2017/NQ-HĐND Về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quản 30/3/2017 Đang hiệu lực
5 PL NQ 20/2017/NQ-HĐND Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh 30/3/2017 Đang hiệu lực
6 21/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/3/2017 Đang hiệu lực
7 22/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/3/2017 Đang hiệu lực
8 23/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/3/2017 Đang hiệu lực
9 24/2017/NQ-HĐND Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trinh mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 30/3/2017 Đang hiệu lực
10 PL NQ 24/2017/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 30/3/2017 Đang hiệu lực
11 29/2016/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 14/12/2016 Đang hiệu lực
12 30/2016/NQ-HĐND Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
13 31/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
14 PL 31/2016/NQ-HĐND Phụ lục phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
15 32/2016/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
16 PL 32/2016/NQ-HĐND Phụ lục Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
17 33/2016/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 14/12/2016 Đang hiệu lực
18 PL 33/2016/NQ-HĐND Phụ lục về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 14/12/2016 Đang hiệu lực
19 34/2016/NQ-HĐND Về Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 14/12/2016 Đang hiệu lực
20 35/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi 14/12/2016 Đang hiệu lực
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     Có 319 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu