Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 583,207
Đang trực tuyến: 148
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động giám sát, KS
Tiếp tục chương trình khảo sát thực tế tình hình thực hiện chi hỗ trợ giáo viên mầm non trực trưa trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 - 2015, ngày 17/9/2015, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Trà và đại diện các trường mầm non trên địa bàn huyện.
17-09-2015  |  Xem chi tiết
Nhằm xem xét, đánh giá kết quả giải quyết các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh nêu tại Báo cáo số 123/BC-HĐND ngày 02/12/2012 về kết quả giám sát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
07-09-2015  |  Xem chi tiết
Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2015, Ban Kinh tế - Ngân sách xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 – 2020 (viết tắt: Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND).
04-09-2015  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 18/6/2015, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo kết quả giám sát về tình hình phát triển thủy điện trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. Tham dự cuộc họp gồm có: Ông Trần Hòa – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đại diện các sở, ngành: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và các đại diện lãnh đạo của 05 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong, Công ty TNHH MTV thủy điện Thiên Tân, Công ty Cổ phần 30/4 Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Sovico Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung
20-06-2015  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 12/6/2015, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính, giai đoạn 2011 - 2014 do đồng chí Tôn Long Hiếu - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì. Tham dự cuộc họp có thành viên Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi.
13-06-2015  |  Xem chi tiết
Chiều ngày 04/6/2015, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo các báo cáo khảo sát về việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính công ngoài ngân sách và tình hình thực hiện chính sách cấp bù do miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh 02 năm 2013 và 2014. Đ/c Võ Phiên – UVTT kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, chủ trì. Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Đức Phổ và Sơn Hà, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi.
08-06-2015  |  Xem chi tiết
Tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát, sáng ngày 5/6/2015, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Tôn Long Hiếu - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh về tình hình thực hiện Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 và Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh.
06-06-2015  |  Xem chi tiết
Tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát, sáng ngày 28/5/2015, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Tôn Long Hiếu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an huyện Sơn Tây về tình hình thực hiện Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 và Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND và các phòng, ban có liên quan của huyện Sơn Tây.
28-05-2015  |  Xem chi tiết
Tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát, chiều ngày 27/5/2015, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Tôn Long Hiếu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an huyện Mộ Đức về tình hình thực hiện Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 và Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND và các phòng, ban có liên quan của huyện Mộ Đức.
28-05-2015  |  Xem chi tiết
Thực hiện chương trình giám sát, khảo sát năm 2015, chiều ngày 26/5/2015 Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Tôn Long Hiếu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND xã Nghĩa Kỳ huyện Tư Nghĩa về tình hình thực hiện Đề án về Tổ An ninh nhân dân thôn thuộc xã theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 và Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh.
27-05-2015  |  Xem chi tiết
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu