Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017
Theo chương trình kỳ họp, chiều ngày 13/7/2017 tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017 với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như:
Đoàn thanh niên xã Tịnh Phong nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình điện thanh niên thắp sáng đường quê
Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, chiều ngày 19/01/2018, đoàn thanh niên xã Tịnh Phong đã tổ chức lễ nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình điên thanh niên thắp sáng đường quê. Đây là một cách làm hay và sáng tạo của thanh niên xã Tịnh Phong để góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Đoàn giám sát HĐND tỉnh họp thông qua Kế hoạch, đề cương giám sát về công tác bảo vệ môi trường
Sáng 19/01/2018, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh làm Trưởng đoàn đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thông qua dự thảo Kế hoạch, Đề cương giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2017. Tham gia cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các thành viên Đoàn giám sát.
Hội nghị lần thứ chín, khóa XIII Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
Sáng ngày 17/01/2018 Ban Thường trực UBMTTQVN tổ chức Hội nghị lần thứ chín để đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Các đồng chí: Lê Viết Chữ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Lê Quang Thích Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Đinh Thị Hồng Minh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Tăng Bính Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và các Ủy ban tư vấn của Mặt trận tham dự hội nghị.
Quảng Ngãi: ra quân hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2018”
Sáng 19/01, tại Quảng Trường đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018. Dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh-Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Nguyễn Tăng Bính, lãnh đạo các Sở, ban ngành, Ban ATGT các huyện, thành phố và gần 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Đoàn thanh niên xã Tịnh Phong nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình điện thanh niên thắp sáng đường quê
Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, chiều ngày 19/01/2018, đoàn thanh niên xã Tịnh Phong đã tổ chức lễ nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình điên thanh niên thắp sáng đường quê. Đây là một cách làm hay và sáng tạo của thanh niên xã Tịnh Phong để góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I và đón Xuân Mậu Tuất - 2018
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I và đón Xuân Mậu Tuất - 2018, nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.