TÓM TẮT TIỂU SỬ PHẠM THỊ THU TRANG
Ngày đưa:  01/10/2013 08:24:22 AM In bài

 

 

 Họ và tên khai sinh: Phạm Thị Thu Trang

 Tên thường gọi:  Phạm Thị Thu Trang

 Ngày sinh:  

 Giới tính:  Nữ

 Dân tộc: Kinh

 Tôn giáo:  Không

 

 Quê quán:  Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

 Trình độ học vấn:  Đại học

 Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

 Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngữ văn, Đại học chuyên ngành Chính trị

 Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi

 Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi

 Ngày vào Đảng:  11/12/1992

 Nơi ứng cử: Quảng Ngãi

 

 Trước đó là đại biểu quốc hội khoá: XIV

Đại biểu Chuyên trách:  Địa phương

 Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh: Tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016

 

 


Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi