Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,332
Đang trực tuyến: 28
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Xây dựng pháp luật
(Đăng lúc: 02/06/2015 11:02:46 AM)
Đại biểu Quốc hội Quảng Ngãi thảo luận Luật tổ chức chính quyền địa phương
Ngày 01/6, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ngãi tham gia thảo luận tại Hội trường về Luật tổ chức chính quyền địa phương. Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Cao Phúc tán thành sự cần thiết thông qua Luật tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp này để cùng với Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Tòa án nhân nhân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân và Luật tổ chức Chính phủ tạo nên hệ thống pháp luật đầy đủ về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước.

Đại biểu Phúc đánh giá nội dung dự thảo được bố cục rõ ràng và có nhiều điểm mới tiến bộ, trong đó có nhiều quy định nâng cao vai trò, hiệu lực trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; đồng thời tham gia góp ý cụ thể về các vấn đề sau:

- Về mô hình chính quyền địa phương: đại biểu Phúc cho rằng đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định hiệu quả hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quyền lực nhà nước phải được kiểm soát. Vì vậy chính quyền địa phương các cấp phải có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, theo tinh thần ở đâu có Ủy ban nhân dân thì ở đó có Hội đồng nhân dân để đại diện cho nhân dân giám sát hoạt động của UBND cùng cấp; tăng cường quyền làm chủ của nhân dân.

- Về số lượng thành viên UBND các cấp: đại biểu đề nghị cân nhắc số lượng hợp lý, không nên quy định thành viên UBND là tất cả người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, để đảm bảo tinh gọn, linh hoạt trong điều hành. Theo đó quy định thành viên UBND tỉnh gồm người đứng đầu các sở, ngành tổng hợp của địa phương, cụ thể: Công An, Quân sự, Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh Tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh.

- Có cơ chế linh hoạt trong quy định số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân các cấp theo tính đặc thù của từng địa phương, không nên đánh đồng số lượng Phó Chủ tịch UBND các đơn vị hành chính của các tỉnh, các huyện, các xã là bằng nhau, mà tạo cơ chế cho phép Chính phủ xây dựng tiêu chí và quy định số lượng cho phù hợp, đảm bảo cho địa phương điều hành hành tốt phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng; giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của nhân dân.

- Về chế định giải tán Hội đồng nhân dân: đại biểu đề nghị cần cụ thể nội dung “Hội đồng nhân dân cấp trên giải tán Hội đồng nhân dân cấp dưới trong trường hợp Hội đồng nhân dân cấp dưới làm thiệt hại nghiêm trọng lợi ích của Nhân dân”, Luật cần quy định rõ việc xác định mức độ thiệt hại, trình tự, thủ tục thực hiện giải tán Hội đồng nhân dân như thế nào, như: đánh giá và xác định mức độ thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân; lấy ý kiến nhân dân như thế nào, chủ thể nào kiến nghị giải tán; cơ quan nào thẩm định; trình tự, thủ tục tiến hành ra sao ... để có cơ sở pháp lý thực hiện.

- Về tổ chức kỳ họp HĐND theo đề nghị của cử tri: đây là điểm mới khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân, đồng tình với quy định này. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi thì trong Luật nên giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết cơ chế thực hiện, để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình thuận lợi hơn.

Cùng tham gia thảo luận góp ý, đại biểu Mã Điền Cư nhất trí tổ chức chính quyền địa phương ở các cấp để tránh tình trạng chính quyền xa dân, đảm bảo giám sát của nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong việc quyết định các vấn đề của địa phương; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền đô thị và nông thôn; tăng cường hơn vai trò trách nhiệm và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Về cơ cấu tổ chức, đại biểu Mã Điền Cư đồng tình tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở cấp tỉnh và cấp huyện; không thiết chế Tổ đại biểu HĐND ở cấp xã, và không nên quy định như là một bộ phận thuộc cơ cấu của HĐND cấp tỉnh và cấp huyện.

Văn Tân
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu