Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,321
Đang trực tuyến: 19
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động giám sát
(Đăng lúc: 22/09/2016 05:28:33 PM)
Tạo động lực để xây dựng nông thôn mới thực sự là một phong trào của toàn dân
Ảnh 1: Đ/c Nguyễn Lâm Thành, PCT Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát phát biểu.
Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, chiều ngày 21.9, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tham dự buổi làm việc, có các đồng chí: Đặng Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Võ Phiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị quan trọng để tập trung chỉ đạo. Đồng thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, như: đề án phát triển giao thông nông thôn; đề án về kiên cố hóa kênh mương thủy lợi; cơ chế hỗ trợ đào tạo cán bộ; hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn; quy định mức hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới và nhiều cơ chế hỗ trợ khác để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

Trong giai đoạn 2011-2015, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình đạt 6.370.828 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung ương 273.683 triệu đồng, ngân sách tỉnh 492.254 triệu đồng, ngân sách huyện, xã 486.087 triệu đồng và 5.392.487 triệu đồng từ các nguồn vốn lồng ghép, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, thu hút từ cộng đồng dân cư và nguồn vốn khác. Cùng với việc tập trung chỉ đạo và sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đã tạo những chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi cơ cấu hạ tầng, hoạt động sản xuất; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân vùng nông thôn từng bước được nâng cao. Tính đến ngày 31/8/2016, trong tổng số 164 xã tham gia chương trình toàn tỉnh, đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 19 tiêu chí), 20 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 47 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 50 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 36 xã đạt từ 0-4 tiêu chí. Bên cạnh đó, việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khu vực nông thôn, như: thúc đẩy quá trình tổ chức lại sản xuất; thực hiện dồn điền đổi thửa để tạo nên những cánh đồng mẫu lớn; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cây trồng, vật nuôi; bước đầu có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa; từng bước áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi và cơ giới hóa nông nghiệp, cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành nông nghiệp 4,2%/năm,… góp phần tăng năng suất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2016 và phương hướng phát triển năm 2017.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi, công tác chỉ đạo thực hiện và điều hành chương trình được tỉnh tích cực triển khai. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng những thành quả về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đáng được ghi nhận. Cùng với việc gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng đã tạo những chuyển biến trong cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất và thực hiện bước đầu có hiệu quả trong hình thành các cánh đồng mẫu lớn. Các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự,… cơ bản thực hiện đạt. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần quan tâm chỉ đạo một số nội dung, như: tập trung nguồn lực để tăng số xã đạt chuẩn và duy trì tính bền vững; phát triển chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; mở rộng thị trường và chủ động xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh; xây dựng, hoàn thiện các thể chế kinh tế, liên kết 4 nhà, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, kinh tế hộ; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành; mở rộng các hoạt động để sử dụng các thiết chế, cơ sở vật chất về văn hóa, thể thao đạt hiệu quả. Đặc biệt, cần tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, thúc đẩy việc hình thành các nhóm sản xuất trong cộng đồng,… để xây dựng nông thôn mới thực sự là một phong trào, khuyến khích mọi thành phần tham gia và tích cực thực hiện chương trình. Đoàn giám sát cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của tỉnh về nguồn lực đầu tư, cơ chế, chính sách, và sửa đổi, bổ sung các tiêu chí của chương trình,… để tổng hợp vào báo cáo kết quả giám sát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan để góp phần thúc đẩy thực hiện chương trình nông thôn mới gắn với tái cấu ngành nông nghiệp đạt hiệu quả.

           

 

 

 

Hoàng Tân
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu