Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,201,377
Đang trực tuyến: 53
 
Lịch làm việc >> Lịch Tiếp xúc cử tri
(Đăng lúc: 30/09/2016 11:11:27 AM)
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND TỈNH

 

Thời gian

Huyện, Thành phố

Đơn vị, Địa điểm tiếp xúc cử tri

TT, các Ban HĐND tỉnh

03/10/2016

Vào lúc 08 giờ

Sơn Tây

Sơn Màu (Tại Nhà Văn hóa xã Sơn Màu)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

Buổi sáng:

07 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Sơn

Đ/c Lê Hồng Vinh

Buổi chiều:

 14h00

Sơn Hà

UBND xã Sơn Hải

Đ/c Đỗ Văn Cường

Buổi chiều:

13 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Bình

Đ/c Lê Hồng Vinh

04/10/2016

Buổi sáng:

08 giờ

Tây Trà

Trà Phong 1: Hà Riềng, Trà Nga, Trà Niêu (Tại Trụ sở UBND xã)

Đ/c Tôn Long Hiếu

Buổi sáng:

08 giờ

Sơn Tây

Sơn Bua (Tại Nhà Văn hóa xã Sơn Bua)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

Buổi sáng:

7 giờ 30 phút

 

Sơn Hà

UBND xã Sơn Ba

Đ/c Đỗ Văn Cường

Buổi sáng

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND xã Tịnh Hòa

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Buổi sáng:

07 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Phong

Đ/c Lê Hồng Vinh

Buổi sáng

Nghĩa Hành

Xã Hành Thuận, Hành Thịnh (Tại Hội trường UBND xã)

Đ/c Trần Văn Luật

Buổi chiều

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND xã Tịnh Kỳ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Buổi chiều: 13 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Thọ

Đ/c Lê Hồng Vinh

05/10/2016

Vào lúc 8 giờ

Lý Sơn

Xã An Bình

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Vân

Buổi sáng:

 08 giờ

Tây Trà

Trà Khê (Tại Trụ sở UBND xã)

Đ/c Tôn Long Hiếu

Buổi sáng:

08 giờ

Sơn Tây

Sơn Mùa (Tại Nhà Văn hóa thôn Nước Min)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

Buổi sáng:

7 giờ 30 phút

Sơn Hà

UBND xã Sơn Nham

Đ/c Đỗ Văn Cường

Buổi sáng

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND xã Tịnh Long

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Buổi sáng:

07 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Minh

Đ/c Lê Hồng Vinh

Buổi sáng

Nghĩa Hành

Xã Hành Trung, Hành Tín Đông (Tại Hội trường UBND xã)

Đ/c Trần Văn Luật

05/10/2016

Buổi chiều

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND xã Tịnh Khê

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Buổi chiều:

13 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Bắc

Đ/c Lê Hồng Vinh

06/10/2016

Buổi sáng:

7 giờ 30 phút

Lý Sơn

Xã An Vĩnh

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Vân

Buổi sáng

Minh Long

Xã Long Hiệp (Tại Nhà Văn hóa xã)

Đ/c Võ Phiên

Buổi sáng:

08 giờ 00

Sơn Tây

Sơn Liên (Tại Nhà Văn hóa xã Sơn Liên)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

Buổi sáng:

7 giờ 30 phút

Sơn Hà

UBND xã Sơn Bao

Đ/c Đỗ Văn Cường

Buổi sáng

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Buổi sáng:

07 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Trà

Đ/c Lê Hồng Vinh

Buổi chiều

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND Phường Trương Quang Trọng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Buổi chiều:

13 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Hiệp

Đ/c Lê Hồng Vinh

07/10/2016

Buổi sáng:

7 giờ 30 phút

Lý Sơn

Xã An Hải

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Vân

 

Ba Tơ

Xã Ba Tiêu + Ba Ngạc (Tại UBND xã Ba Tiêu)

Đ/c Đinh Thị Hồng Minh

Buổi sáng:

08 giờ

Sơn Tây

Sơn Lập (Tại Nhà Văn hóa xã Sơn Lập)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

Buổi sáng:

7 giờ 30 phút

Sơn Hà

UBND xã Sơn Kỳ

Đ/c Đỗ Văn Cường

Buổi sáng

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND Phường Lê Hồng Phong

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Buổi sáng:

07 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Giang

Đ/c Lê Hồng Vinh

Buổi sáng

Nghĩa Hành

Xã Hành Phước, Thị trấn Chợ Chùa (Tại Hội trường UBND xã, TT)

Đ/c Trần Văn Luật

Buổi chiều:

13 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Đông

Đ/c Lê Hồng Vinh

08/10/2016

Buổi sáng

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND Phường Nghĩa Lộ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Buổi chiều

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND Phường Nguyễn Nghiêm

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

10/10/2016

Buổi sáng:

08 giờ

Sơn Tây

Sơn Tân (Tại UBND xã Sơn Tân)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

Buổi sáng:

07 giờ 30 phút

Sơn Tịnh

Hội trường UBND xã Tịnh Hà

Đ/c Lê Hồng Vinh

11/10/2016

Buổi sáng:

08 giờ

Ba Tơ

Tại UBND xã Ba Tô

Đ/c Đinh Thị Hồng Minh

Buổi sáng:

08 giờ

Tây Trà

Trà Trung (Tại Trụ sở UBND xã)

Đ/c Tôn Long Hiếu

Buổi sáng:

08 giờ

Sơn Tây

Sơn Dung (Tại Nhà Văn hóa thôn Huy Măng)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

Buổi sáng

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND xã Nghĩa An

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Buổi sáng:

07 giờ 30 phút

Tư Nghĩa

Hội trường UBND xã Nghĩa Thương

Đ/c Nguyễn Minh Đạo

Buổi sáng

Nghĩa Hành

Xã Hành Tín Tây (Tại Hội trường UBND xã)

Đ/c Trần Văn Luật

Buổi chiều

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND xã Nghĩa Hà

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

12/10/2016

 

Ba Tơ

Xã Ba Động + Ba Liên (Tại UBND xã Ba Động)

Đ/c Đinh Thị Hồng Minh

Buổi sáng:

08 giờ

Tây Trà

Trà Quân (Tại Trụ sở UBND xã)

Đ/c Tôn Long Hiếu

Buổi sáng:

08 giờ

Sơn Tây

Sơn Tinh (Tại Nhà Văn hóa xã Sơn Tinh)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

Buổi sáng

Thành phố Quảng Ngãi

Hội trường UBND Phường Trần Phú

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Buổi sáng:

07 giờ 30 phút

Tư Nghĩa

Hội trường UBND xã Nghĩa Hòa

Đ/c Nguyễn Minh Đạo

Buổi chiều:

13 giờ 30 phút

Tư Nghĩa

Hội trường UBND xã Nghĩa Phương

Đ/c Nguyễn Minh Đạo

13/10/2016

Buổi sáng:

08 giờ

Sơn Tây

Sơn Long (Tại Nhà Văn hóa xã Sơn Long)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

Buổi sáng:

07 giờ 30 phút

Tư Nghĩa

Hội trường UBND TT Sông Vệ

Đ/c Nguyễn Minh Đạo

14/10/2016

 

Ba Tơ

Xã Ba Khâm + Ba Trang (Tại UBND xã Ba Trang)

Đ/c Đinh Thị Hồng Minh

Buổi sáng:

07 giờ 30 phút

Tư Nghĩa

Hội trường UBND Nghĩa Mỹ

Đ/c Nguyễn Minh Đạo

Buổi chiều:

13 giờ 30 phút

Tư Nghĩa

Hội trường UBND Nghĩa Hiệp

Đ/c Nguyễn Minh Đạo

 

T.D
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu