Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,057,675
Đang trực tuyến: 92
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động tiếp xúc cử tri
(Đăng lúc: 20/09/2017 04:59:56 PM)
Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV
Ngày 15/9/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 329/TB-ĐĐBQH về Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, cụ thể như sau:

 THÔNG BÁO

 

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV 

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức để đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.  

 

1. Mục đích tiếp xúc cử tri:

Đại biểu Quốc hội thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

2. Thời gian, địa điểm tiếp xúc:

Theo Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đính kèm Thông báo này.

3. Thành phần mời tham dự:

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi.

- Cử tri đang sinh sống, làm việc tại các xã, phường, thị trấn (nơi tiếp xúc, do địa phương mời và thông báo).

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; Điện lực Quảng Ngãi.

- Đại điện lãnh đạo các sở, ngành: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (dự tại địa phương có đại biểu Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc); Sở Công thương (dự tại địa phương có đại biểu Trần Tuấn Anh tiếp xúc); Ban Dân tộc tỉnh (dự tại các xã miền núi).

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện (nơi tiếp xúc).

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (nơi tiếp xúc).

- Phóng viên Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh, VOV Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang tin điện tử Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh dự và đưa tin.

4. Công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu và tuyên truyền:

4.1. Công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nơi tiếp xúc triển khai một số nội dung sau:

- Về công tác tổ chức: Chuẩn bị địa điểm, hội trường, chương trình và tổ chức điều hành Hội nghị; tổ chức tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri, mời và thông báo rộng rãi Lịch tiếp xúc cử tri cho cử tri địa phương biết, tham dự; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn của cuộc tiếp xúc cử tri.

- Về chuẩn bị tài liệu:

+ Ở huyện, thành phố: Chuẩn bị Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017, trong đó có phần kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan chức năng (tập trung phản ánh những vướng mắc, kiến nghị về cơ chế, chính sách pháp luật và quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Trung ương; gồm 10 bộ, gửi cho công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc để gửi cho đại biểu).

+ Ở xã, phường, thị trấn: Chuẩn bị Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của địa phương (tập trung phản ánh những vướng mắc, kiến nghị về cơ chế, chính sách pháp luật và quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Trung ương; gồm 10 bộ, gửi cho công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc để gửi cho đại biểu, đồng gửi qua Email: lhtanqh@gmail.com trước ngày 26/9/2017); tổng hợp Biên bản hội nghị tiếp xúc cử tri, gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh (đồng gửi qua Email) chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày tiếp xúc cử tri.

4.2. Công tác tuyên truyền:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cơ quan Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, Trang tin điện tử Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đăng phát Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội để cử tri biết, tham dự.

          Thông báo này thay cho Giấy mời./.     

 

 

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

 

 (Ban hành kèm theo Thông báo số: 329/TB-ĐĐBQH ngày 15/9/2017 của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi)  

 

 

1.     Thời gian, địa điểm tiếp xúc: 

 

 

Thời gian

tiếp xúc

Địa điểm

tiếp xúc

Đại biểu Quốc hội

tiếp xúc

Cán bộ Văn phòng

tham mưu, phục vụ

Ngày   26/9/2017

(Thứ 3)

 

Từ

8g00

Nghĩa Hiệp,

Huyện Nghĩa

Lê Viết Chữ

Phạm Thị Thu Trang

Hồ Thị Vân

- Lê Quang Đồng

- Lê Hoàng Tân

- Nguyễn Thị Cẩm Bình

- Lx: Đ/c Hay, Tuyến

Từ

14g00

Hành Thuận,

Huyện Nghĩa Hành

Ngày   27/9/2017

(Thứ 4)

 

Từ

8g00

Sơn Long, Sơn Dung,

Huyện Sơn Tây

(tại xã Sơn Dung)

Phạm Thị Thu Trang

Hồ Thị Vân

- Lê Quang Đồng

- Lê Hoàng Tân

- Võ Thị Hòa

- Lx: Đ/c Hay, Tuyến

Từ

14g00

Sơn Thành, Sơn Hạ,

Huyện Sơn Hà

(tại xã Sơn Hạ)

Ngày  

13/10/2017

(Thứ 6)

 

Từ

8g00

Phường Nguyễn Nghiêm

TP. Quảng Ngãi

Nguyễn Hòa Bình

Đinh Thị Phương Lan

- Nguyễn Thị Cẩm Bình

- Võ Thị Hòa

 

Từ

8g00

Đức Thắng,

Huyện Mộ Đức

Trần Tuấn Anh

Đinh Thị Hồng Minh

- Lê Quang Đồng

- Võ Hoàng Oanh

- Lx: Đ/c Tuyến

Từ

8g00

Thị trấn Châu Ổ,

Huyện Bình Sơn

Lê Viết Chữ

Hồ Thị Vân

- Lê Hoàng Tân

- Lx: Đ/c Hay

Từ

14g00

Dự kiến làm việc với

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và một số Sở, ngành

Đoàn ĐBQH tỉnh

Có văn bản riêng

2. Thành phần đại biểu Quốc hội:

- Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương.

- Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

- Bà Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

- Bà Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- Bà Đinh Thị Phương Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- Bà Hồ Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

 3. Cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham mưu, phục vụ:

- Ông Lê Quang Đồng, Chánh Văn phòng              Điện thoại: 0903525343.

- Bà Võ Thị Hòa, Chuyên viên chính                     Điện thoại: 0989769600.

- Ông Lê Hoàng Tân, Chuyên viên chính                Điện thoại: 0905050537.

Email: lhtanqh@gmail.com

-Nguyễn Thị Cẩm Bình, Chuyên viên chính     Điện thoại: 0914321474.

- Bà Võ Hoàng Oanh, Chuyên viên                        Điện thoại: 0888697959.

- Ông Trần Quang Hay, Lái xe                               Điện thoại: 0914560304.

- Ông Nguyễn Minh Hồ Quang Tuyến, Lái xe        Điện thoại: 0912632854.        

  --------------------------------

 

Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu