Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,313
Đang trực tuyến: 12
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động tại kỳ họp QH
(Đăng lúc: 09/06/2017 04:12:40 PM)
Đại biểu Phạm Thị Thu Trang thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.
Ảnh: Đại biểu Thu Trang phát biểu tại Kỳ họp Quốc hội.
Sáng nay (ngày 9/6), trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017, đại biểu Phạm Thị Thu Trang, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu liên quan đến phát triển kinh tế địa phương, vùng kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Trong bối cảnh nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; một số ngành, lĩnh vực tiếp tục đà phục hồi và phát triển; các lĩnh vực xã hội đạt một số kết quả tích cực; quốc phòng an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại sôi động, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Đại biểu đánh giá cao những nỗ lực điều hành của Chính phủ và kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của đất nước và đề nghị làm rõ một số nội dung:

 

1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội: Đại biểu cho rằng, báo cáo đã đánh giá toàn bộ tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 của đất nước. Tuy nhiên, về cấu trúc trình bày các nội dung chủ yếu phân tích vấn đề theo ngành, lĩnh vực, chưa đánh giá khái quát về tình hình kinh tế - xã hội hội theo vùng lãnh thổ để có cơ sở hoạch định chính sách. Vì vậy, cần bổ sung đánh giá bổ sung 02 nội dung sau:

- Một là: Đánh giá khái quát tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương:

Kinh tế địa phương (của 63 tỉnh/thành phố) là bộ phận cơ bản, quan trọng của kinh tế quốc gia; sự phát triển của mỗi địa phương là động lực thúc đẩy phát triển cho nền kinh tế. Mỗi tỉnh/thành phố có sự khác nhau về lợi thế so sánh cũng như những hạn chế nhất định, về: vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm và thực trạng kinh tế - xã hội,… dẫn đến sự khác nhau về tiềm lực và phát triển kinh tế (có: tỉnh khó khăn, tỉnh phát triển mạnh, đóng góp lớn trong tỷ trọng GDP cả nước); khả năng đóng góp ngân sách nhà nước (có: tỉnh cần phải có sự điều tiết ngân sách của trung ương, tỉnh lại điều tiết ngân sách về trung ương); ngành kinh tế chủ lực (có: tỉnh chủ yếu dựa vào khai khoáng, tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, du lịch,…); về thu nhập bình đầu người và các điều kiện xã hội khác... Mặt khác, theo nguyên tắc quản lý nhà nước về kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, theo báo cáo, các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo, điều hành ở địa phương chỉ được phản ánh rời rạc, thông qua đánh giá các ngành, lĩnh vực, như: hỗ trợ địa phương bảo vệ và phát triển các chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm đặc sản; ban hành chương trình hành động để thực hiện các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; tái cơ cấu nông lâm nghiệp; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp; giải ngân vốn đầu tư phát triển; công tác kết nối 4 nhà;… ở các địa phương.

Do đó, cần bổ sung một mục riêng đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố để làm cơ sở hoạch định chính sách, đề ra các giải pháp, chính sách hợp lý trong đầu tư phát triển nhằm đảm bảo, giải quyết các vấn đề như: thúc đẩy phát triển kinh tế để tạo động lực (đối với tỉnh phát triển mạnh, có tiềm năng); tăng hỗ trợ an sinh, tạo điều kiện xóa đói, giảm nghèo (đối với các tỉnh khó khăn, vùng miền núi)…; giải pháp về điều tiết ngân sách có hiệu quả; giải quyết các vấn đề về chênh lệch thu nhập; tạo sự cân bằng giữa các địa phương, vùng miền trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Hai là: Đánh giá tình hình phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm:

Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 xác định quan điểm là: “Tái cơ cấu nền kinh tế mạnh mẽ và thực chất theo hai trụ cột bổ trợ và tăng cường lẫn nhau, bao gồm: (i) Đổi mới toàn diện phương thức quản lý nhà nước về kinh tế, xây dựng Nhà nước liêm chính và kiến tạo, từng bước giảm thiểu vai trò kinh doanh, đầu tư trực tiếp của Nhà nước, để thị trường có vai trò ngày càng quan trọng trong huy động và phân bổ các nguồn lực xã hội và (ii) Tập trung tái cơ cấu và hiện đại hóa các ngành kinh tế và Vùng kinh tế, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của từng ngành và của nền kinh tế”. Như vậy, vấn đề phát triển Vùng kinh tế để tạo động lực phát triển nền kinh tế có vai trò rất quan trọng, cần được đánh giá.

Năm 1997, 1998, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 3 Vùng kinh tế trọng điểm quốc gia đến năm 2010, bao gồm: Bắc bộ, Trung bộ và phía Nam, với 13 tỉnh/thành phố; năm 2004, ban hành phương hướng chủ yếu đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020, mở rộng thêm 7 tỉnh là 20 tỉnh; đến năm 2014, phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng trọng điểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó xác định rõ: vị trí, vai trò của từng Vùng; quan điểm phát triển; mục tiêu đến năm 2020: phát triển vùng kinh tế trọng điểm thành vùng động lực thúc đẩy phát triển triển kinh tế - xã hội; phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của các địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế Vùng theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh; tập trung ưu tiên đầu tư các ngành có tiềm năng, lợi thế. Đây là cơ sở cho việc điều chỉnh, phê duyệt và hiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong Vùng. Rất cần được đánh giá để đảm bảo các mục tiêu phát triển Vùng kinh tế trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của cả nước.

- Ba là: Đánh giá rõ hơn các tác động của biến đổi khí hậu:

Theo báo cáo đánh giá chỉ nêu: “Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng trưởng âm trong những tháng đầu năm; năng suất lúa thu đông không đạt như dự kiến. Năm 2016, thiên tai đã gây hậu quả nặng nề, làm thiệt hại khoảng 1,7 tỷ USD, tương đương gần 1% GDP” và nêu nguyên nhân rất chung chung là do “Biến đổi khí hậu diễn biến bất thường”. Trong khi, mục tiêu tổng quát năm 2017 xác định: “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai”, trọng tâm: Chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; đặc biệt khắc phục có hiệu quả tình trạng hạn hán ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long”.

Theo đại biểu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là cả quá trình lâu dài, tác động rất lớn: về Kinh tế (như: mất đất sản xuất; giảm năng suất cây trồng,…); về ngân sách (như: phải tăng cường ngân sách để đầu tư các dự ấn chống nhiễm mặn, sạt lỡ, nước biển dâng,…); và về đời sống xã hội (như: ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng, điều kiện sống, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân…). Vì vậy, rất cần sự đánh giá sâu sắc hơn về những tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế - xã hội của đất nước.

Ảnh: Quang cảnh phiên họp.

2. Về giải pháp

Xuất phát từ những vấn đề phân tích đã nêu, đại biểu Thu Trang đề nghị Chính phủ cần xem xét, tập trung chỉ đạo một số giải pháp:

- Tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành tham mưu ban hành các cơ chế phối hợp, chính sách liên kết, điều phối giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm và với các Vùng khác; kêu gọi đầu tư đối với các dự án trọng điểm của Vùng để tạo động lực phát triển kinh tế. (Hiện nay Chính phủ đang thực hiện Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 (áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố) là rất đúng đắn, cần hoàn thiện cơ chế để nhân rộng.)

- Chỉ đạo việc hỗ trợ các địa phương trong phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành và quy hoạch vùng kinh tế, theo hướng: Phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần phải chú trọng, gắn với liên kết phát triển kinh tế - xã hội theo vùng nhằm thực hiện tốt chủ trương “Tập trung tái cơ cấu và hiện đại hóa các ngành kinh tế và vùng kinh tế, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của từng ngành và của nền kinh tế”.

- Tập trung nghiên cứu, đánh giá sâu sắc những tác động của biến đổi khí hậu để có giái pháp ứng phó (trước mắt và lâu dài). Xây dựng lộ trình ứng phó với biến đổi khí hậu trên tất cả các lĩnh vực về khoa học, công nghệ; về cơ cấu sản xuất nông nghiệp; về bố trí ngân sách khả thi để thực hiện các công trình ứng phó; về quy hoạch, bố trí dân cư vùng ảnh hưởng;… nhằm chủ động, giảm thiểu các tác hại và tạo điều kiện thích ứng để phát triển kinh tế - xã hội./.

                                                                                 

Hoàng Tân
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu