Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,351
Đang trực tuyến: 46
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động tiếp công dân & xử lý đơn thư KN,TC
(Đăng lúc: 09/01/2014 08:45:04 AM)
Một số kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân của đại biểu Quốc hội
Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Đoàn đại biểu Quốc hội; đại biểu Quốc hội tiếp công dân qua các hình thức tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; phối hợp tiếp công dân cùng Thường trực HĐND tỉnh; tiếp công dân tại trụ sở Đoàn ĐBQH; tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Quốc hội trên địa bàn ứng cử.

Đại biểu Quốc hội tiếp công dân nhằm hiểu được tâm tư, nguyện vọng của công dân, tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh góp ý những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thu thập ý kiến, phản ánh của công dân, hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và nhận đơn, thư của công dân để chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.

 Qua hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, nhận thấy việc tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hoạt động của từng đại biểu Quốc hội, nó góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc tham gia quản lý nhà nước nhằm đáp ứng với yêu cầu đổi mới của xã hội và hội nhập quốc tế. Từ thực tiễn hoạt động tiếp công dân của ĐBQH, cử tri có niềm tin vào các vị ĐBQH- người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Thông qua hoạt động tiếp công dân, các ĐBQH không chỉ lắng nghe công dân trình bày ý kiến, kiến nghị của mình mà ĐBQH đã dành thời gian để tuyên truyền, giải thích cho công dân về đường lối, chủ trương, chính sách và thực hiện quy hoạch của Nhà nước trong các mục tiêu như an ninh quốc phòng, công trình phúc lợi xã hội, các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Xuất phát từ yêu cầu của công tác tiếp dân của địa phương và điều kiện làm việc, thực hiện Nghị quyết 228 NQ/UBTVQH10 của Uỷ ban Thường Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi chú trọng hơn đến công tác tiếp dân, lập sổ sách để theo dõi, quản lý và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Hầu hết đơn khiếu nại, tố cáo được chuyển đến các cơ quan chức năng kịp thời, đúng quy định về thẩm quyền do pháp luật quy định.

(Ảnh - Đại biểu Quốc hội  Nguyễn Cao Phúc chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh)

Để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của ĐBQH, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu được đầy đủ, chính xác về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của ĐBQH, trong đó có lĩnh vực tiếp công dân.

Khắc phục những hạn chế đó là sự phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với Thường trực HĐND, UBND, thanh tra (cơ quan chịu trách nhiệm chính trước UBND các cấp trong việc xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo và kiến nghị biện pháp giải quyết) các cấp nhất là cấp tỉnh chưa được tốt; các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo khi nhận được đơn, thư do các vị ĐBQH chuyển đến chưa nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình theo Luật định.

Cần có chế tài quy định bắt buộc, đôn đốc các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn, thư của công dân và báo cáo kết quả giải quyết cho ĐBQH; tăng cường công tác giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ĐBQH, kịp thời kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời điều chỉnh các quy định về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ĐBQH. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức tiếp công dân. Văn phòng Quốc hội, Ban dân nguyện nên thường xuyên có các cuộc hội thảo, mở các lớp tập huấn công tác tiếp công dân, để cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân nâng cao trình độ nhận thức, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tiếp công dân.

 

Nguyễn Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu