Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,383
Đang trực tuyến: 78
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động tiếp công dân & xử lý đơn thư KN,TC
(Đăng lúc: 07/05/2014 04:49:08 PM)
Kết quả công tác dân nguyện của Quốc hội năm 2013
Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong năm qua, Ban Dân nguyện được giao làm đầu mối, chủ trì, phối hợp đã tổ chức tiếp 6.205 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 2.650 vụ việc, có 221 lượt đoàn đông người. Riêng tại kỳ họp thứ Tư và thứ Năm của Quốc hội khóa XIII, đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp 4.685 lượt người về 1.282 vụ việc, có 192 lượt đoàn đông người.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong năm qua, Ban Dân nguyện được giao làm đầu mối, chủ trì, phối hợp đã tổ chức tiếp 6.205 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 2.650 vụ việc, có 221 lượt đoàn đông người. Riêng tại kỳ họp thứ Tư và thứ Năm của Quốc hội khóa XIII, đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp 4.685 lượt người về 1.282 vụ việc, có 192 lượt đoàn đông người.

Trong năm qua, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã tiếp 8.735 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó có 600 lượt đoàn đông người.Những địa phương có nhiều công dân và đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội là: TP Hà Nội  (937 lượt người, 50 lượt đoàn), TP Hồ Chí Minh (549 lượt người, 34 lượt đoàn), Kiên Giang (389 lượt người, 4 lượt đoàn), Thanh Hóa (375 lượt người, 5 lượt đoàn), Quảng Ninh (350 lượt người, 55 lượt đoàn), TP Hải Phòng (295 lượt người, 5 lượt đoàn), Bình Phước (274 lượt người), Lạng Sơn (265 lượt người, 141 lượt đoàn).

Nhìn chung, công tác tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã dần đi vào nề nếp; các đại biểu Quốc hội đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật và sự phân công của Đoàn đại biểu Quốc hội; ngoài ra, một số đại biểu Quốc hội còn chủ động tiếp công dân khi có yêu cầu. Mặc dù, theo quy định, thì mỗi tháng Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân ít nhất một lần, nhưng nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ động tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở của Đoàn; có Đoàn còn tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp công dân 01 buổi/tuần. Đặc biệt, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đã phân công các đại biểu thay nhau tiếp công dân vào tất cả các ngày trong tuần, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội duy trì thường xuyên việc tiếp công dân tại 2 địa điểm vào thứ sáu hàng tuần. Một số Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và mời đại diện các sở, ngành cùng tham dự để tiếp, qua đó có thêm thông tin để giải thích, hướng dẫn, thuyết phục công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Các Đoàn đại biểu Quốc hội khác cũng đã phân công đại biểu Quốc hội tham gia các buổi tiếp công dân của Uỷ ban nhân dân tỉnh để trực tiếp trao đổi, góp ý kiến với Ủy ban về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan này. Một số Đoàn đại biểu Quốc hội còn tổ chức cho đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, tổ chức tiếp công dân tại đơn vị ứng cử của đại biểu ngay sau các cuộc tiếp xúc cử tri.

Bên cạnh kết quả đạt được như nêu trên, công tác tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội cũng còn có hạn chế như: các đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm chưa dành được nhiều thời gian cho công tác tiếp công dân; một số đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan ở Trung ương do bận công việc chuyên môn nên chưa về địa phương nơi ứng cử để tiếp công dân, mà việc tiếp công dân vẫn chủ yếu do đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương đảm nhiệm; cán bộ giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội về công tác tiếp công dân còn thiếu về số lượng, một số chưa có nhiều kinh nghiệm nên chất lượng tham mưu trong công tác này chưa được nhiều; chưa gắn việc tiếp công dân với tổ chức các hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp nhận 21.792 đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, trong đó có: 13.039 đơn, thư thuộc lĩnh vực hành chính, chiếm 60 %;  8.753 đơn, thư thuộc lĩnh vực tư pháp, chiếm 40 %. So với cùng kỳ năm trước cho thấy đơn, thư công dân gửi đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng 1.644 đơn (21.792/20.148), trong đó: đơn, thư thuộc lĩnh vực hành chính tăng 2.226 đơn, thư (13.039/10.813), nhưng đơn, thư thuộc lĩnh vực tư pháp lại giảm 582 đơn, thư (8.753/9.335).

Sau khi nghiên cứu, phân loại các đơn, thư thuộc lĩnh vực phụ trách, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, chuyển 1.027 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nhận được 884 văn bản trả lời, đạt tỷ lệ 86 %.

Theo số liệu thống kê của 63 Đoàn đại biểu Quốc hội, trong năm qua, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã nhận được 15.631 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; trong đó có 8.408 đơn khiếu nại, 2.271 đơn tố cáo và 3.971 kiến nghị. Nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân chủ yếu liên quan đến nhà, đất là 7.363 đơn; liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án là 1.655 đơn, số còn lại liên quan đến các nội dung khác như: chính sách xã hội là 698 đơn, chống tham ô, tham nhũng là 220 đơn...

 Trong năm, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu chuyển 4.976 đơn, thư của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nhận được 3.429 văn bản trả lời, tăng 440 văn bản so với cùng kỳ năm trước (3.429/2989). Để giúp công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã có 1.785 văn bản hướng dẫn và trả lời công dân. Mặt khác, để có cơ sở xem xét, đánh giá việc giải quyết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đề cao trách nhiệm giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội đã có văn bản đôn đốc, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với đơn, thư đã chuyển; số vụ việc đã đôn đốc tăng hơn so với năm 2012 là 577 vụ việc (961/384).

Nhìn chung, công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân đã được các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội quan tâm hơn, phần lớn các Đoàn đại biểu Quốc hội đã xử lý hết số đơn, thư nhận được trong năm. Trong đó có một số Đoàn đại biểu Quốc hội đã có hàng trăm văn bản chuyển đơn của công dân, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết như: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Đắk Nông, Thanh Hóa, Đà Nẵng…. Nhiều vụ việc công dân khiếu nại kéo dài đã được đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết; việc theo dõi, đôn đốc, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với đơn, thư đã chuyển tích cực hơn năm trước. Trong một số trường hợp, qua nghiên cứu nhận thấy, việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền là đúng quy định của pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội đã giải thích để công dân hiểu, chấp hành quyết định giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, thì công tác xử lý đơn, thư của các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội vẫn còn một số tồn tại như: việc nghiên cứu xử lý, chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết của một số Đoàn đại biểu Quốc hội chưa được nhiều; có trường hợp đại biểu Quốc hội khi chuyển đơn, thư của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng không thông báo về Đoàn nên khó khăn cho việc tổng hợp, theo dõi chung của Đoàn đại biểu Quốc hội. Cá biệt có đại biểu Quốc hội khi nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã không chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết mà lại chuyển đến đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, hoặc cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để yêu cầu xử lý. Công tác theo dõi, đôn đốc, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đơn, thư đã chuyển cũng chưa được tiến hành thường xuyên; nhiều trường hợp mới chỉ dừng lại ở việc chuyển đơn mà chưa chú trọng xem xét, đánh giá việc giải quyết. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội trong công tác này còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, mong muốn của công dân.                                   

 

 

DNTT - ĐQH
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu