Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,173,433
Đang trực tuyến: 100
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 03/09/2017 05:57:20 PM)
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp để thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường),
Chiều 01/9/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp để thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), dự kiến tổ chức vào ngày 29/9/2017. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có đại diện UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở ban ngành được phân công chủ trì xây dựng các dự thảo nghị quyết.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày văn bản đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên kết luận thống nhất kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét thông qua 11 Nghị quyết sau: (1)  Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (2) Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (3) Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (4) Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi; (5) Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (6) Quy định về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; (7) Về sửa đổi quy định tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020; (8) Về bãi bỏ Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng  Ngãi; (9) Về bãi bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng -  an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (10) Về bãi bỏ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú; (11) Về bãi bỏ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013 của HĐND tỉnh Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện đúng quy trình xây dựng nghị quyết của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp và gửi hồ sơ, tài liệu trình HĐND tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh trước 15 ngày so với ngày khai mạc kỳ họp để chỉ đạo thẩm tra và gửi cho đại biểu. Đối với những nội dung đã đề nghị ban hành nghị quyết tại kỳ họp thứ 7 nhưng chưa chuẩn bị kịp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục chuẩn bị để trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2017.

 

 

Q.Tuấn
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu