Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,053,197
Đang trực tuyến: 96
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động giám sát, KS
(Đăng lúc: 14/11/2017 07:44:54 PM)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy
Sáng 14/11/2017, Ban Pháp chế họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2015 đến 30/6/2017. Cuộc họp do Trưởng ban Pháp chế Tôn Long Hiếu chủ trì, tham gia có đại diện UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến cấp huyện, cấp xã. Theo đó, UBND các xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy; phòng, chống ma túy và vận động người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện được các ngành Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục, UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm. Qua công tác tuyên tuyền, vận động về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, người lao động về tác hại của việc sử dụng trái phép các chất ma túy; nâng cao cảnh giác và tham gia lên án, tố giác, bài trừ tội phạm tệ nạn ma túy; cảm hóa được những người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

Số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh có hồ sơ quản lý trong các năm như sau: Năm 2015 có 329 người, năm 2016 có 330 người, đến tháng 6/2017 có 310 người. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2017 trên địa bàn tỉnh có 127 người thực hiện cai nghiện ma túy. Số người được quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2017 là 49 người; trong đó, có 15 người tái hòa nhập cộng đồng đạt 30,62%, còn 34 người không có việc làm, dễ tái nghiện.

Qua giám sát, Đoàn giám sát đã chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế, xác định nguyên nhân và đưa ra những kiến nghị, đề xuất để thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời gian đến như: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Công an, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống ma túy; triệt xóa các băng nhóm, tụ điểm ma túy trên địa bàn. Chỉ đạo ngành Công an, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy, cách phòng, chống ma túy, đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng có sử dụng các chất ma túy và những người có nguy cơ sử dụng ma túy; nghiên cứu các biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; xây dựng tài liệu hướng dẫn công tác cai nghiện tại Trung tâm và tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý cho đội ngũ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, những người làm công tác quản lý, điều trị cai nghiện và phục hồi, quản lý sau cai tại Trung tâm, tại cộng đồng. Chỉ đạo Sở Y tế rà soát, lựa chọn một số Trạm y tế cấp xã (hoặc Trung tâm Y tế huyện) ở các vùng có số người nghiện ma túy đông để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, bố trí nhân lực thực hiện công tác cai nghiện, để bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cai ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và tổ chức điều trị cai nghiện bằng Methadone được thuận lợi và đạt kết quả; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy theo quy định; thường xuyên tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ cấp cơ sở về điều trị, cắt cơn, xác định tình trạng nghiện. Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã, nhất là các địa phương có người sử dụng ma túy cần quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy thật sự quyết liệt; nắm chắc tình hình ma túy trên địa bàn và thực hiện huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; Tổ chức tốt công tác cai nghiện cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

 

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu