Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,057,651
Đang trực tuyến: 73
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động tại các kỳ họp
(Đăng lúc: 15/11/2017 10:40:18 PM)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự họp lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi và hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020
Quang cảnh cuộc họp
Sáng ngày 14/11/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự họp với UBND tỉnh để tham gia góp ý một số nội dung về dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi và hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020, nội dung này dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.

Theo dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua một số nội dung và mức chi chủ yếu như: (1) Chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tối đa 300 triệu đồng/dự án, trong đó, chi xây dựng và quản lý dự án không quá 5% mức hỗ trợ từ ngân sách cho dự án; hỗ trợ hộ nghèo 10 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo 08 triệu đồng/hộ, hộ mới thoát nghèo 05 triệu đồng/hộ, (2) chi xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản tối đa 200 triệu đồng/dự án; mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng trọt và bảo vệ rừng tối đa 300 triệu đồng/dự án; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tối đa 200 triệu đồng/dự án, (3) chi hỗ trợ phương tiện nghe - xem với mức tối đa không quá 6 triệu đồng/hộ, (4) hỗ trợ cho công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã tối đa 3% tổng kinh phí sự nghiệp của Chương trình.

Theo định hướng của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, các Sở, Ban ngành, UBND các huyện đã tham gia, thảo luận nhiều nội dung nhưng chủ yếu đề nghị tăng mức hỗ trợ từ ngân sách cho dự án, tăng mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ. Để dự thảo Nghị quyết hoàn chỉnh trước khi trình HĐND tỉnh, đồng chí Trần Văn Luật, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đã đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, như: nên nghiên cứu quy định mức hỗ trợ theo % dự án để phù hợp với quy mô, tính chất của từng dự án; chi xây dựng và quản lý dự án nên quy định cụ thể là 5% mức hỗ trợ từ ngân sách cho dự án; đối với chi xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản, mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng, mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu thì cần quy định cụ thể hơn cho đúng với quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 15/2017/TT-BTC…; những nội dung khác Thông tư số 15/2017/TT-BTC không giao HĐND tỉnh quy định thì không nên quy định trong Nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Đ.A
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu