Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,041,601
Đang trực tuyến: 140
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động khác
(Đăng lúc: 07/12/2017 07:43:22 AM)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV
Sáng ngày 06/12/2017, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Thu Trang đã thông báo đến HĐND tỉnh và cử tri toàn tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV diễn ra từ ngày 23/10 /2017 đến ngày 24/11/2017, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, cụ thể:

1. Về công tác lập pháp: Quốc hội đã thảo luận, thông qua 06 luật, gồm: Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Lâm nghiệp (sửa và đổi tên Luật Bảo vệ và Phát triển rừng); Luật Thủy sản; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Cho ý kiến 09 dự án luật, gồm: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An ninh mạng.

2. Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc gia:

- Về thảo luận Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018: Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các cấp; tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, như: kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP ước đạt 6,7% theo kế hoạch; trong 13 chỉ tiêu cơ bản có 8 chỉ tiêu đạt và và 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch; các ngành, lĩnh vực đều có bước tăng trưởng khá; lạm phát được kiểm soát; văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện;... Quốc hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích và đề ra nhiều giải pháp, góp phần vào sự phát triển năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018: với mục tiêu tổng quát là tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội... Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5% - 6,7%. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: Tổng số thu NSNN  1.319.200  tỷ đồng; tổng số chi NSNN 1.523.200 tỷ đồng; mức bội chi NSNN 204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% GDP). Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018: Tổng số thu ngân sách trung ương 753.404 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương 565.796 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương 948.404 tỷ đồng.

Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác như: Về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Về công tác nhân sự,...

Quang cảnh kỳ họp Quốc hội

3. Về giám sát tối cao: Quốc hội đã xem xét các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng. Nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; thảo luận Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước năm 2017; Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

- Về chất vấn và trả lời chất vấn: Kỳ họp thứ 4 đã có 3.320 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Quốc hội; 105 phiếu chất vấn, với 194 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn. Những vấn đề được lựa chọn là bức xúc, được cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Các thành viên Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình rõ, thẳng thắn và làm rõ trách nhiệm trong phạm vi phụ trách; đồng thời, cam kết khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả và quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Sau phiên chất vấn, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để Chính phủ, các Bộ, ngành tổ chức thực hiện, Quốc hội giám sát, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của Nhân dân.

- Về giám sát chuyên đề: Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”. Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung Báo cáo kết quả giám sát và cho rằng, trong giai đoạn 2011 - 2016, việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã đạt những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vẫn chưa thật đồng bộ, còn chồng chéo, thiếu thống nhất; cơ cấu tổ chức của Chính phủ chậm được điều chỉnh; tổ chức bộ máy bên trong Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc; hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước chưa thực sự hiệu lực, hiệu quả; việc quản lý biên chế tại một số Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa nghiêm; cơ cấu công chức chưa hợp lý, số lượng cấp phó ở một số đơn vị vượt quy định,... Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đề nghị việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính phải tiến hành đồng bộ, toàn diện cùng với đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị, phải thực hiện tổng thể, có lộ trình cụ thể, bám sát quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương.

4. Về hoạt động đối ngoại: Trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 4, Quốc hội cũng đã tiến hành một số hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần thúc đẩy hoạt động ngoại giao nghị viện, thông qua đó, đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước nói riêng và Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung. Đặc biệt, Quốc hội ghi nhận thành công của Hội nghị cấp cao APEC vừa qua đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mở ra nhiều cơ hội và hy vọng mới cho sự phát triển đất nước trong thời gian tới.

Với kết quả trên, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp!

 

 

 

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu