Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,053,219
Đang trực tuyến: 85
 
Tin tức - sự kiện >> Tin tức khác
(Đăng lúc: 11/12/2017 04:53:43 PM)
Công tác quản lý về an toàn thực phẩm thời gian qua đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sát sao
Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có Báo cáo số 321/BC-HĐND ngày 27/11/2017 về kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến tháng 6/2017 gửi cho đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đánh giá tại Báo cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Các sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo… để thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm được chú trọng… 

Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như sau: Nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, các lỗi phổ biến là không bảo đảm hồ sơ thủ tục, thực hiện các cam kết về an toàn thực phẩm... Phần lớn rau, củ, quả, thịt trứng không rõ nguồn gốc; việc kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực vật, chất tăng trọng, tăng trưởng, chất cấm trong chăn nuôi và điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Công tác thanh tra, kiểm tra đôi lúc còn mang tính hình thức, chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở, chưa xử lý nghiêm những hành vi cố tình vi phạm an toàn thực phẩm; chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Kinh phí đầu tư cho công tác an toàn thực phẩm còn quá thấp, chủ yếu từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ, trong khi công tác xã hội hóa trên lĩnh vực này còn rất hạn chế. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ trên địa bàn tỉnh chưa được chú trọng; chưa xây dựng các khu giết mổ tập trung. Phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở các chợ thiếu chặt chẽ. Thói quen, tập quán ăn uống của người dân và hiểu biết về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng còn hạn chế, quá dễ dãi trong chọn lựa và sử dụng thực phẩm... 

Từ thực tế đó, Ban Văn hóa - Xã hội có những kiến nghị với UBND tỉnh nhiều nội dung, trong đó có những kiến nghị trọng tâm như sau:

1. Chỉ đạo rà soát, thống kê số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chưa thực hiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để có biện pháp hướng dẫn thực hiện và quản lý theo quy định. Thực hiện quy trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát ATTP thống nhất từ sản xuất đến lưu thông; xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP.  

2. Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về ATTP các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, đảm bảo về chuyên môn, phương tiện, kinh phí hoạt động, chủ động kiểm soát ATTP tại địa phương, đơn vị quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong việc giám sát về an toàn thực phẩm. Thống nhất chỉ đạo công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các siêu thị, chợ trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Xây dựng, ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương theo quy định pháp luật.

3. Triển khai thực hiện quy hoạch vùng trồng rau an toàn, chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung để việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được thuận lợi và đúng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y. 

4. Tổng hợp những tồn tại, hạn chế, bất cập trong các quy định pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm và có văn bản kiến nghị các cơ quan ở Trung ương sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế.

                                                                                  

BBT
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu