Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,057,634
Đang trực tuyến: 61
 
Tin tức - sự kiện >> Tin tức khác
(Đăng lúc: 05/01/2018 11:36:57 AM)
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018
Ngày 18/12/2017, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 81/TB-HĐND về Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018. Ban biên tập xin đăng toàn văn Thông báo như sau:

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số: 81 /TB- HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018  

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-HĐND ngày 07/8/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định Tổ chức Tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh  (số 232 Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi) như sau:

Ngày/tháng

Chức danh người tiếp công dân

22/01/2018 (thứ hai)

Đ/c Nguyễn Minh Đạo - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

22/02/2018 (thứ năm)

Đ/c Tôn Long Hiếu - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

20/3/2018 (thứ ba)

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Vân- Chủ tịch HĐND tỉnh

20/4/2018 (thứ sáu)

Đ/c Đinh Thị Hồng Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

21/5/2018 (thứ hai)

Đ/c  Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh

20/6/2018 (thứ tư)

Đ/c Võ Phiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

20/7/2018 (thứ sáu)

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch HĐND tỉnh

20/8/2018 (thứ hai)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

20/9/2018 (thứ năm)

Đ/c Hồ Ngọc Thịnh - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

22/10/2018 (thứ hai)

Đ/c Tôn Long Hiếu - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

20/11/2018 (thứ ba)

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch HĐND tỉnh

20/12/2018 (thứ năm)

Đ/c Võ Phiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đề nghị các đồng chí được phân công nêu trên chủ động bố trí, sắp xếp thời gian thực hiện tiếp công dân theo quy định./.

 

BBT
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu