Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,237,258
Đang trực tuyến: 91
 
Hội đồng nhân dân >> Hoạt động giám sát, KS
(Đăng lúc: 12/01/2018 01:46:20 PM)
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua kế hoạch, đề cương giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác năm 2018
Ảnh: Quang cảnh buổi họp
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 02/01/2018 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018, chiều 11/01/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua kế hoạch, đề cương báo cáo về giám sát về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến 2017, giám sát việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các huyện miền núi của tỉnh từ năm 2015 đến 2017, đánh giá tình hình hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng, Phó Ban (chuyên trách) các Ban HĐND tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối với giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh từ năm 2013-2017, các cơ quan, địa phương được giám sát gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố; UBND một số xã, phường, thị trấn. Thời gian giám sát từ 01/2018 đến 5/2018, trong đó, thời gian làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát dự kiến từ ngày 15/3 đến 30/3/2018. Nội dung đề cương báo cáo của các cơ quan, địa phương được giám sát tập trung vào vấn đề thực trạng về các di tích cấp tỉnh và quốc gia trên địa bàn tỉnh; công tác tham mưu, quản lý của chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp; đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; các kiến nghị, đề xuất...

Đối với giám sát việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các huyện miền núi của tỉnh từ năm 2015 đến 2017, các cơ quan, địa phương được giám sát gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà và một số trường học trên địa bàn các huyện miền núi. Thời gian giám sát từ 01/2018 đến 6/2018, trong đó, thời gian làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát dự kiến từ ngày 10/4 đến 29/4/2018. Nội dung đề cương báo cáo của các cơ quan, địa phương được giám sát tập trung vào công tác hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; công tác tham mưu UBND tỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh; thực trạng về học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tại các huyện miền núi; công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục; tình hình, kết quả thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất...

Các báo cáo kết quả giám sát những nội dung trên sẽ báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018.

Theo kế hoạch công tác năm 2018, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tổ chức 03 cuộc giám sát; theo dõi, thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết, báo cáo do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp. Bên cạnh đó, Ban sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban trong năm 2017.


 

Q.Thái
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu