Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,172,896
Đang trực tuyến: 62
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 19/01/2018 09:49:39 PM)
Hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I và đón Xuân Mậu Tuất - 2018
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I và đón Xuân Mậu Tuất - 2018, nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cần được gắn kết thông qua việc tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018, chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (03/2), bảo đảm lành mạnh, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, mang tính quần chúng sâu rộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Chú trọng tuyên truyền những việc làm thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I năm 2018 là:

1. Tuyên truyền về diễn biến, kết quả, ý nghĩa thắng lợi to lớn Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân -1968 (nhân  Kỷ niệm 50 năm). Thắng lợi đó đã làm thay đổi cục diện chiến tranh ở niềm Nam Việt Nam, tạo ra thế chiến lược mới, thuận lợi mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

2. Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 27/01/2018), thắng lợi này có ý nghĩa lịch sử thời đại sâu sắc, tạo ra cục diện hoàn toàn mới có lợi cho cách mạng Việt Nam, đã buộc Mỹ và các nước khác cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam…

3. Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất – 2018, để giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Quảng Ngãi; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phân tích những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong 88 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); tuyên truyền 4 Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tuyên truyền các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018; các hoạt động quản lý thị trường, bình ổn giá, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ; việc chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác chỉnh trang đô thị; phòng ngừa tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an ninh trật tự xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tuyên truyền phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất – 2018, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; tích cực phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, đốt pháo, mê tín dị đoan, lãng phí trong lễ hội…

4. Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 – 09/02/2018), tuyên truyền nhằm khẳng định, tôn vinh công lao to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng nước ta, qua đó góp phần bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh…

5. Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (24/2/1948 – 24/2/2018), tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa, sự ra đời của tác phẩm.

6. Kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2018), tuyên truyền những đóng góp của Bộ đội Biên phòng trong 59 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành; khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; tinh thần, trách nhiệm của chiến sĩ và nhân dân trong toàn tỉnh đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ biên giới, lãnh thổ Tổ quốc…

7. Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26-3-2018), tuyên truyền về bối cảnh lịch sử ra đời, quá trình 87 năm xây dựng và phát triển; những cống hiến, đóng góp to lớn của Đoàn đối với tiến trình chung của cách mạng nước ta, của tỉnh, của lịch sử Đảng bộ Khối qua các thời kỳ…

8. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh như: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Quy (23/01/1898 – 23/01/2018), nguyên Bí thư Tỉnh ủy lâm thời giai đoạn 1933 -1934; Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Thủ tưởng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 – 01/3/2018) để tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta,…; Kỷ niệm 73 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 – 11/3/2018), nêu bật vị trí, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm quý báu của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ trong cuộc đấu tranh anh dũng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, nhất là vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Tưởng niệm 50 năm Ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ (16/3/1968 – 16/3/2018), tuyên truyền, phản ánh những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế - xã hội của xã Tịnh Khê và các xã Khu Đông thành phố Quảng Ngãi trong 50 năm qua; Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 – 24/3/2018), tuyên truyền, khẳng định những giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn của Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những thành quả to lớn, quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đạt được sau 43 năm giải phóng, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh gắn với tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước đã có công bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh nhà; động viên, cổ vũ cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

 

Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tuyên truyền các ngày lễ lớn trong Quý I và đón Xuân Mậu Tuất - 2018

Một số khẩu hiệu truyên truyền như:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quan vinh, mừng Xuân Mậu Tuất!

2. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018)!

3. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

4. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam!

6. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Toàn Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

8. Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

9. Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX!

10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

11. Tinh thần khởi nghĩa Ba Tơ bất diệt!

12. Nhiệt liệt chào mừng 73 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 – 11/3/2018)!

13. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 – 24/3/2018)!

14. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

15. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

16. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

17. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

18. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

T.D
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu