Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,172,887
Đang trực tuyến: 58
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 31/01/2018 07:25:46 AM)
ÁNH DƯƠNG CỦA ĐẢNG ĐEM SỨC XUÂN MỚI CHO DÂN TỘC
Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất- 2018 mừng Đất nước đổi mới và phát triển. Dân tộc ta có duyên với mùa Xuân. Tết đến, Xuân về cùng lúc Đảng ta ra đời, và cũng là người mang mùa xuân về cho dân tộc.

Ra đời trong những ngày Xuân năm 1930, tới Xuân này, Đảng ta đã  88 mùa Xuân dân tộc và 88 mùa Xuân cách mạng.

Bởi được sinh ra từ nhân dân, sống, chiến đấu vì nhân dân, kế thừa truyền thống anh dũng, buất khuất của dân tộc, tinh hoa trí tuệ của thời đại, giữa đêm dài nô lệ đã thổi bùng ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám soi đường cho dân tộc và vùng lên chặt đứt gông xiềng nô lệ, lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đem lại mùa xuân độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đảng giành chính quyền đã khó, nhưng lãnh đạo giữ chính quyền càng khó hơn.Vừa mới ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bị chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động liên kết với nhau, bao vây chống phá quyết liệt. Với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, các đội quân hùng mạnh đã dồn dập kéo vào Việt Nam. Để  bảo vệ thành quả Cách mạng, đôc lập, chủ quyền bảo vệ lảnh thổ của dân tộc, Đảng ta do chủ tịch Hồ Chí Minh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trường kỳ đánh Pháp 9 chín năm đã giành thắng lợi với chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẩy năm châu, chấn động địa cầu”, nhưng chúng ta cũng mới chỉ giải phóng được một nữa đất nước. Sau đó là cuộc cuộc chiến đấu oanh liệt chống chủ nghĩa thực dân mới, chiến công nối tiếp chiến công. Mùa xuân Mậu Thân năm 1968, với cuộc Tổng tiến công đồng loạt vào 42 thành phố và thị xã toàn Miền Nam đêm mồng một và mồng 2 Tết, là một đòn sấm sét, làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của giới cầm quyền Mỹ, làm phá sản “chiến lược chiến tranh cục bộ” tạo ra bước ngoặt quyết định để bước đến mùa xuân 1975, chúng ta đánh “cho ngụy nhào”- một mùa xuân toàn thắng. Nước ta hoàn toàn độc lập, tự do và thống nhất.

Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành quy luật tồn tại, phát triển của Đảng; là bí quyết thành công của Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đến nay đã qua hơn 30 năm đổi mới (1986-2018), nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X, Đảng ta luôn quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, rút ra các bài học kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển, góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2017 thế giới nhiều biến động, từ các vụ phong tến lửa của Triều Tiên, hàng loạt cuộc xung đột xảy ra ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, bất chấp những nỗ lực xây dựng hòa bình của cộng đồng quốc tế. Trong nước, biến đổi khí hậu có ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, tình trạng hạn hán, bão lũ xảy ra tại nhiều tỉnh của ba miền Bắc, Trung, Nam và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long… đã ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế. Vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, với những giải pháp đúng đắn và phương pháp điều hành phù hợp, nền kinh tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Kết quả nổi bật năm 2017 là tăng trưởng GDP cả năm ước tính đạt 6,7%, mức cao nhất trong gần 10 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; xuất khẩu tăng mạnh; khu vực công nghiệp phục hồi rõ nét, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Tình hình chính trị, xã hội ổn định. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là đã tổ chức thành công Năm APEC 2017 được thế giới ca ngợi và đánh giá cao.Nghị quyết số 48 (được Quốc Hội thông qua ngày 10-11-2017) đặt ra 12 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội cho năm 2018. Trong đó chỉ tiêu về GDP tăng 6,5%-6,7%. Để nổ lực hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Mùa xuân nối tiếp những mùa xuân. Đất nước hòa bình, ổn định phát triển bền vững khẳng định định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Có thể nói rằng, càng trong gian nan thử thách, Đảng càng được tôi luyện, trưởng thành như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

Lẽ đương nhiên, để đi tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đâu chỉ có hoa thơm và trái ngọt; đi cạnh những thành công to lớn có ý nghĩa lịch sử, không thể tránh khỏi những vấp váp sai lầm. Bởi vậy trong quá trình tự đổi mới, Đảng đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trong đó chống tham nhũng, chống chậy chức, chạy quyền là nội dung hết sức quan trọng trong thời gian gần đây. Với quyết tâm của Đảng, Bộ Chính trị và Tổng bí thư là “không có vùng cấm”. Trong thời gian qua Đảng đã nghiêm minh trong xử lý cán bộ, đảng viên măc sai lầm, khuyết điểm bất kỳ là ở cấp nào. Một số cán bộ cấp cao của Đảng bị xử lý nghiêm khắc là một trong những minh chứng Đảng ta là một Đảng mạnh, Đảng chân chính.

Cùng với đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những chỉ đạo chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng như: Công văn chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; Kết luận về việc xác định tuổi của đảng viên Nhìn nhận về động thái này, dư luận cho rằng, quyết tâm đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Đảng đang biến thành hành động cụ thể, và điều này sẽ giúp Đảng được trong sạch, vững mạnh, góp phần tránh nguy cơ đang đe dọa đối với sự tồn vong của Đảng.

Xuân về, nhìn lại 88 năm lịch sử Đảng thì thấy 88 năm vượt qua bao khó khăn, thách thức nghiêm trọng.Chính trong những năm tháng có tính chất bước ngoặt đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rất rõ bản lĩnh chính trị của một đảng cách mạng, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, với quan điểm  độc lập, tự chủ, sáng tạo, đã vượt qua được những thời kỳ cực kỳ khó khăn, gian khổ, giành những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Với những gì đã làm được, chúng ta mãi mãi có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Hơn 90 triệu người dân đất Việt đón chào Xuân mới Mậu Tuất 2018 với tầm cao mới và khí thế Việt Nam trên trường hội nhập quốc tế, đem lại mùa xuân tươi sáng cho dân tộc.

Rạng rỡ và tươi vui, Xuân Mậu Tuất đã về trên non sông gấm vóc Tổ quốc muôn đời yêu quý của ta. Ánh dương của Đảng mãi mãi sáng ngời. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước luôn được khẳng định, đang căng đầy sức xuân. Đó là sức xuân vươn tới. Sức xuân sáng tạo.

 

                                                             

Nguyễn Văn Thanh
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu