Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,035,186
Đang trực tuyến: 126
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động khác
(Đăng lúc: 13/03/2018 03:25:44 PM)
Thông báo dự kiến thời gian thi tuyển công chức năm 2017 của Văn phòng Quốc hội
Thực hiện Thông báo số 553/TB-HĐTT ngày 07/3/2018 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 (Văn phòng Quốc hội) về Kết luận của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đăng tải Thông báo trên để thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2017 tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi biết, sắp xếp thời gian ôn bài và dự thi.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN
CÔNG CHỨC NĂM 2017
---------------

Số:  553/TB-HĐTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------

Hà Nội, ngày  07 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017
--------------

Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Hội đồng thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017 (Hội đồng thi tuyển công chức) đã tổ chức họp triển khai một số nội dung về thi tuyển công chức năm 2017 của Văn phòng Quốc hội. Buổi họp do đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 chủ trì; tham dự có các thành viên Hội đồng thi tuyển công chức.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng thi tuyển, ý kiến tham gia, thảo luận của các đồng chí tham dự buổi họp, Hội đồng thi tuyển công chức đã thống nhất các nội dung sau:

1.     Kết quả kiểm tra ngoại ngữ của Vụ Lễ tân và Vụ Đối ngoại

Hội đồng thi tuyển công chức đã xem xét và thông qua kết quả điểm kiểm tra kỹ năng ngoại ngữ đối với thí sinh thi tuyển vào Vụ Lễ tân và Vụ Đối ngoại. Thông báo điểm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Trang mạng nội bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội và các vụ, đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo điểm cho thí sinh tham gia kiểm tra.

2.     Về Danh mục tài liệu ôn thi

Do có sự thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật đồng thời căn cứ nhu cầu của các đơn vị, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo điều chỉnh Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của một số đơn vị cụ thể như sau:

- Vụ Thông tin đính chính lại 01 tài liệu: Luật di sản văn hóa 2001 (các điều 4, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) thành Văn bản hợp nhất Luật di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 (các điều 4, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 41a, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53).

- Vụ Công tác Miền Trung và Tây Nguyên:

+ Vị trí kế toán: Thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 đã hết hiệu lực bằng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017; thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 đã hết hiệu lực bằng Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính. Bổ sung Nghị định số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

  + Vị trí chuyên viên: bổ sung 02 văn bản gồm Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về Công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ.

- Vụ Kế hoạch – Tài chính: không sử dụng các văn bản:

+ Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12;

+  Nghị định 52/2009/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước;

+ Quyết định 19/2006/QĐ - BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.

- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố: Vị trí Kế toán không sử dụng các văn bản:

+ Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12;

+ Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.

+ Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3.     Đề nghị bổ sung chỉ tiêu thi tuyển

Căn cứ nhu cầu thực tế tuyển dụng của đơn vị, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo bổ sung 02 chỉ tiêu tuyển công chức đối với Vụ Tổng hợp.

4.     Lịch thi và địa điểm thi

a.     Lịch thi: dự kiến thời gian thi tuyển như sau:

- Thứ 3, ngày 3 tháng 4 năm 2018:

14 giờ 30 khai mạc kỳ thi;

- Thứ 4, ngày 4 tháng 4 năm 2018:

7h30 bắt đầu thi trên máy tính môn tiếng Anh và Tin học (30 phút/thí sinh/môn);

Đối với thí sinh thi môn ngoại ngữ khác sẽ dự thi tin học trên máy tính và thi viết ngoại ngữ.

- Thứ 7, ngày 7 tháng 4 năm 2018:

          + Sáng: thi môn Kiến thức chung

          + Chiều: thi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ chuyên ngành

- Chủ nhật, ngày 8 tháng 4 năm 2018:

sáng thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

b. Địa điểm thi:

Trường Đại học Bách Khoa, số 1 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trên đây là Kết luận của Hội đồng thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017. Trân trọng thông báo đến các vụ, cục, đơn vị biết.

Nơi nhận:

- Các vụ, cục, đơn vị liên quan;

- Thành viên Hội đồng thi tuyển;

- Cổng thông tin điện tử Quốc hội

- Lưu HC, TCCB (ĐTBD), HĐTT;

Epas: 15731

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Phạm Đình Toản

 

BBT
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu