Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,046,682
Đang trực tuyến: 75
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động khác
(Đăng lúc: 22/03/2018 02:37:43 PM)
Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự Lễ khai mạc và tham dự thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017
Thực hiện Thông báo số 684/TB-HĐTT ngày 20/3/2018 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 (Văn phòng Quốc hội) về việc Triệu tập thí sinh tham dự lễ khai mạc và tham dự thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đăng tải Thông báo trên để thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2017 tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi biết, sắp xếp thời gian dự Lễ khai mạc và dự thi.

 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN
CÔNG CHỨC NĂM 2017
-----------------

Số:  684/TB-HĐTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh tham dự lễ khai mạc và tham dự

thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017
------------------

Hội đồng thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017 thông báo triệu tập thí sinh tham dự lễ khai mạc và tham dự kỳ thi tuyển công chức, cụ thể như sau:

I. Tham dự lễ khai mạc kỳ thi:

Tất cả các thí sinh đủ điều kiện thi tuyển đều được tham dự lễ khai mạc kỳ thi theo địa điểm và thời gian như sau:

- Nội dung: Khai mạc và nghe phổ biến Nội quy kỳ thi tuyển công chức.

- Địa điểm: Hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa, số 1 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Thời gian: bắt đầu lúc 14h30 thứ ba, ngày 03 tháng 4 năm 2018.

II. Thi tuyển:

- Thi tuyển trong ba ngày: ngày 04/4/2018, ngày 07/4/2018 và ngày 08/4/2018.

- Địa điểm thi: Trường Đại học Bách Khoa, số 1 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

1. Ngày 04 tháng 4 năm 2018 (Thứ Tư):

a. Đối với thí sinh thi môn tiếng Anh và tin học: thi trắc nghiệm trên máy tính 30 phút/thí sinh/môn.

- Thời gian thi: bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút.

- Địa điểm thi: Trung tâm Máy tính - Viện Công nghệ thông tin, Tầng 3, Nhà D5, Trường Đại học Bách Khoa.

b. Đối với thí sinh thi môn ngoại ngữ khác và tin học: thi tin học trên máy tính (thi trắc nghiệm 30 phút) sau đó thi ngoại ngữ (thi viết 90 phút).

- Thời gian thi: bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút.

- Địa điểm thi:

+ Thi tin học: tại Trung tâm Máy tính - Viện Công nghệ thông tin, Tầng 3, Nhà D5, Trường Đại học Bách Khoa.

+ Thi ngoại ngữ khác: tại Nhà D9, Trường Đại học Bách Khoa.

2. Ngày 07 tháng 4 năm 2018 (Thứ 7):

- Sáng: thi môn Kiến thức chung (thi viết 180 phút), thời gian thi: bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.

- Chiều: thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi trắc nghiệm 45 phút), thời gian thi: bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

- Địa điểm thi: Nhà D9, Trường Đại học Bách Khoa.

3. Ngày 08 tháng 4 năm 2018 (Chủ nhật):

- Sáng: thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết 180 phút), thời gian thi bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.

- Địa điểm thi: Nhà D9, Trường Đại học Bách Khoa.

Hội đồng thi tuyển đề nghị các vụ, cục, đơn vị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh/thành phố có thí sinh tham dự thi tuyển công chức thông báo cho thí sinh đủ điều kiện dự thi vào đơn vị mình biết thời gian, địa điểm thi. Thông báo này được đăng công khai tại Cổng Thông tin điện tử Quốc hội để các vụ, cục, đơn vị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh/thành phố và thí sinh biết.

Lưu ý:

- Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

- Thí sinh có mặt tại phòng thi 30 phút trước giờ bắt đầu thi để làm thủ tục dự thi.

- Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo danh sách số báo danh, phòng thi, ca thi trắc nghiệm trên máy tính trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội trước ngày 28/3/2018. Đề nghị các thí sinh thường xuyên truy cập để cập nhật thông tin tham dự kỳ thi.   

 

Nơi nhận:

- Các vụ, cục, đơn vị liên quan;

- Thành viên Hội đồng thi tuyển;

- Cổng thông tin điện tử Quốc hội;

- Lưu HC, TCCB (ĐTBD), HĐTT;

Epas: 18879

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Phạm Đình Toản

 

 

Hoàng Tân
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu