Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,046,675
Đang trực tuyến: 70
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 11/04/2018 05:34:09 PM)
Quảng Ngãi phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020 nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2016 – 2021 của tỉnh.

Cuộc vận động cũng nhằm mục đích động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, thường xuyên; khơi dậy phát huy sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, sát với các tiêu chí, nội dung, tạo ra đột phá, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Đối tượng thi đua là: các sở, ban, ngành tỉnh, các phòng, ban chuyên môn và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị trực thuộc (nếu có); UBND cấp huyện, các phòng, ban chuyên môn và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc UBND cấp huyện. UBND cấp xã và cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Nội dung thi đua là: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đề án, dự án … được giao trong Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy, cụ thể trên các nội dung chủ yếu sau: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa nền hành chính.

 

Phối cảnh Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian thi đua chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2018 (tổ chức sơ kết phong trào vào tháng 01/2019); Đợt 2 từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020 (tổ chức tổng kết phong trào vào tháng 01/2021). Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được UBND tỉnh tặng Bằng khen, mỗi đợt tặng Bằng khen tối đa cho 8 tập thể và 10 cá nhân.

 

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu