Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,902,547
Đang trực tuyến: 102
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 09/05/2018 07:51:05 PM)
Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình giữa hai kỳ họp
Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình
Ngày 04/5/2018, Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận phiên giải trình giữa hai kỳ họp. Đây là một trong những nội dung đổi mới trong phương thức hoạt động nói chung và hoạt động giám sát nói riêng của HĐND tỉnh, là lần đầu tiên phiên giải trình được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Tại phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc các sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục thi hành án dân sự tỉnh, một số lãnh đạo UBND huyện liên quan và của lãnh đạo UBND tỉnh giải trình về các vấn đề như: Quy hoạch xây dựng chợ nông thôn, miền núi; vấn đề quy hoạch, xây dựng, quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; vấn đề triển khai thực hiện dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (dự án VLAP); vấn đề tổ chức thi hành án dân sự về tiền đạt thấp.

Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ban ngành và các địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, chỉ đạo thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, giải quyết trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, kiến nghị của cử tri và trực tiếp trả lời tại phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp.

HĐND tỉnh ghi nhận các giải pháp và cam kết mà UBND tỉnh, giám đốc các sở đã trình bày tại phiên giải trình và đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với  vấn đề quy hoạch xây dựng chợ nông thôn, miền núi:

- Chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát lại việc thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh; kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đối với những chợ hoạt động không hiệu quả, cần chuyển đổi công năng sử dụng vào mục đích khác.

- Trong quá trình đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã rà soát, đánh giá, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, các hộ tiểu thương cũng như các cơ quan liên quan, đặc biệt là hộ tiểu thương (về phong tục, tập quán) trước khi xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ nhằm tránh trường hợp chợ xây dựng xong không họp chợ được hoặc hoạt động không hiệu quả.

- Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc đầu tư xây dựng chợ gây lãng phí, từ đó rút kinh nghiệm để xây dựng chợ phù hợp.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ, thực hiện phân cấp quản lý chợ, phối hợp với các địa phương trong việc xây dựng, quản lý chợ, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng quản lý chợ với mô hình phù hợp, chú trọng hình thức xã hội hóa chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Đối với những địa bàn nông thôn gặp khó khăn về thu hút đầu tư nâng cấp chợ thì UBND các huyện, thành phố bố trí vốn để đầu tư xây mới hoặc cải tạo nâng cấp đối với những chợ thực sự cần thiết đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền vận động tiểu thương và người dân họp chợ đúng nơi quy định. Kịp thời chỉ đạo xử lý không để tình trạng người dân nhóm họp buôn bán hàng hóa gây cản trở giao thông gây mất an ninh trật tự xã hội.

 

Đại biểu Lê Trung Thành (Tư Nghĩa) đặt vấn đề giải trình

2. Về vấn đề quy hoạch, xây dựng, quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn:

- Qua giải trình của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ, mô hình quản lý các công trình nước chưa phù hợp nên hoạt động không hiệu quả gây lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo giải quyết dứt điểm 247 công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động; đồng thời, báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 3759/KL-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 (tháng 7/2018).

- Nghiên cứu điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý các công trình nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trong tình hình nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn.

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình

3. Vấn đề triển khai thực hiện dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (dự án VLAP).

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện tổ chức thông tin rộng rãi đến người dân để tự kiểm tra, rà soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp để phát hiện sai sót báo cáo chính quyền địa phương kịp thời điều chỉnh khắc phục ngay. Tổ chức họp đánh giá các hạn chế, tồn tại, sai sót trong quá trình thực hiện dự án VLAP để tiếp tục triển khai dự án đối với 08 huyện, thành phố còn lại.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ địa chính của 68 xã và cán bộ của 06 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để sử dụng thành thạo việc cập nhật, khai thác và cung cấp thông tin dữ liệu đất đai. Rà soát, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng hệ thống máy móc, thiết bị… để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đảm bảo hệ thống được duy trì và vận hành thông suốt.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về dự án VLAP

 4. Vấn đề tổ chức thi hành án dân sự về tiền đạt thấp, đề nghị Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh:

 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giải trình

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với quy định của ngành và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, trình độ, kỹ năng quản lý, điều hành của Lãnh đạo từ Cục đến các Chi cục theo hướng sâu sát và kiên quyết hơn nữa. Lãnh đạo Cục, Chi cục phải thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiến độ giải quyết vụ việc thi hành án của Chấp hành viên, nhất là những vụ việc thi hành án cho Ngân hàng, án trọng điểm, phức tạp có giá trị lớn về tiền còn tồn đọng nhằm giảm mạnh lượng án chuyển kỳ sau, nâng cao kết quả thi hành án dân sự; kịp thời có biện pháp chỉ đạo giải quyết, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, các Chấp hành viên để án tồn đọng nhiều, đồng thời phát huy và có hình thức khen thưởng kịp thời.

- Chủ động thường xuyên rà soát, tham mưu, đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo THADS các cấp kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động của Ban chỉ đạo THADS, xác định rõ trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo THADS các cấp phải thực hiện tốt chức năng trong việc tham mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu

                                                                                                             

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu