Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,048,445
Đang trực tuyến: 104
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 25/05/2018 07:38:13 AM)
Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh
Ảnh: Đại biểu HĐND tỉnh TXCT trước kỳ họp thứ 9
Hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu HĐND được Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 quy định rất cụ thể. Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp của HĐND tỉnh và tiếp xúc cử tri chuyên đề; các cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai, thẳng thắn giữa cử tri và đại biểu qua đó thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đa số đại biểu đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri phản ánh. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động này vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, đó là cách tổ chức tiếp xúc; việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc tổng hợp và chuyển ý kiến, kiến nghị yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết; cách thức giám sát, theo dõi việc thực hiện lời hứa của cơ quan có thẩm quyền đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri… Nói chung, hoạt động TXCT của đại biểu dân cử có thực hiện đúng quy định và đáp ứng được yêu cầu, mong muốn của cư tri hay không là vấn đề cần bàn.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri cần quan tâm đến một số giải pháp sau:

- Không ngừng nâng cao nhận thức về công tác tiếp xúc cử tri, trong đó đại biểu cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, xác định việc tiếp xúc cử tri vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của đại biểu HĐND và của cử tri. Đổi mới nhận thức của cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri, xác định việc giải quyết là trách nhiệm là yêu cầu bắt buộc, trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính khi không giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng đối với kiến nghị của cử tri.

- Kết hợp tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND 3 cấp để thuận tiện cho việc trả lời cử tri. Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nên tổ chức sớm hơn (chậm nhất là 40 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp và chậm nhất là 15 ngày sau ngày bế mạc kỳ họp). Thành phần tiếp xúc cử tri có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, xã để giải đáp ngay tại hội nghị về những vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại những địa phương có nhiều vấn đề bức xúc, Tổ trưởng Tổ đại biểu phối hợp với Ủy Ban MTTQ cấp huyện có thể mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự để nắm, trả lời và làm sáng tỏ những vấn đề mà cử tri kiến nghị. Mở rộng các hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực; tiếp xúc cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, đại biểu HĐND tỉnh có thể trực tiếp gặp gỡ cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề mà đại biểu quan tâm; tăng cường hoạt động tự tiếp xúc, liên hệ với cá nhân, nhóm cử tri thông qua các hình thức: Trực tiếp, qua điện thoại, thư bưu điện, thư điện tử và tiếp nhận qua Trang thông tin điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình để thu thập phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Đổi mới nội dung tiếp xúc cử tri: Đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung để thông báo tới cử tri nhất là báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và các văn bản pháp luật liên quan khác để tuyên truyền, phổ biến, giải thích và vận động Nhân dân thực hiện. Nội dung đại biểu báo cáo với cử tri đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng, đủ các nội dung cần thiết; có sự chọn lọc, là những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri. Để làm được vấn đề này, khi nhận được lịch tiếp xúc cử tri, đại biểu cần tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về tình hình cử tri tại địa bàn được bố trí tiếp xúc, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri ở địa phương, dự kiến những vấn đề cử tri quan tâm phát biểu ý kiến, kiến nghị khi đại biểu đến tiếp xúc; nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan. Sau khi đã xác định được những thông tin cần thiết cho cuộc tiếp xúc cử tri, trên cơ sở đề cương tiếp xúc cử tri ban hành kèm theo Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh và lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu, đại biểu phải xây dựng đề cương tiếp xúc cử tri phù hợp với địa bàn và đối tượng cử tri đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc và đối tượng cử tri; dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến vào các nội dung mà cử tri quan tâm nhất là việc trình bày ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực: Trên cơ sở nội dung, chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, xét thấy cần lấy ý kiến cử tri vào nội dung của kỳ họp thì tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực. Tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú và gặp gỡ cử tri: Nội dung tiếp xúc cử tri là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri và đại biểu quan tâm. Trường hợp cần tuyên truyền, phổ biến nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực, đại biểu HĐND tỉnh chủ động liên hệ trực tiếp với thủ trưởng đơn vị để tiếp xúc cử tri nơi công tác và liên hệ với Trưởng thôn, bản, tổ dân phố để tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú, gặp gỡ cử tri. Nội dung tiếp xúc đảm bảo ngắn gọn, trọng tâm, là những vấn đề thuộc về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các chế độ chính sách liên quan đến cử tri.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh: Đại biểu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, trong đó có nhiệm vụ tiếp xúc cử tri. Nâng cao kỹ năng tiếp xúc cử tri, thực hiện được điều đó, Thường trực HĐND tỉnh cần phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh. Đối với các đại biểu cần tích cực tự nghiên cứu, tìm hiểu, học tập, nâng cao kỹ năng tiếp xúc; chủ động, linh hoạt, có tinh thần cầu thị, lắng nghe và có trách nhiệm chuyển tải nội dung kiến nghị của cử tri đến với cơ quan chức năng, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết; đồng thời báo cáo với cử tri về kết quả giải quyết.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri: Sau tiếp xúc cử tri Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phân loại, tổng hợp và chuyển kiến nghị đến Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh. Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được phân loại theo từng lĩnh vực, đồng thời xác định rõ thẩm quyền giải quyết thuộc cấp, ngành nào để gửi tới Thường trực HĐND tỉnh. Chậm nhất sau 5 ngày sau ngày kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri hoặc sau khi tiến hành các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, cá nhân đại biểu phải có văn bản thu thập ý kiến, kiến nghị gửi Tổ trưởng tổ đại biểu. Tổ trưởng tổ đại biểu có trách nhiệm tổng hợp chuyển tới Thường trực HĐND (qua Văn phòng HĐND tỉnh) chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động tiếp xúc cử tri (đối với tiếp xúc cử tri theo hình thức hội nghị), tiếp nhận văn bản thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu (đối với hình thức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri không tổ chức hội nghị). Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được tổng hợp ý kiến cử tri của Tổ đại biểu, Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm phân loại, tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri: Tổ trưởng Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tích cực theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Trường hợp kiến nghị cử tri chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc hoặc báo cáo với Tổ trưởng để tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp hoặc giao cho các Ban HĐND tỉnh khảo sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đảm bảo mọi kiến nghị của cử tri phải được giải quyết và trả lời công khai, đúng thời gian quy định. Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm giúp Thường trực HĐND theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức. Nếu quá thời hạn nhưng cơ quan, tổ chức nhận ý kiến, kiến nghị chưa có báo cáo kết quả giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng thì Văn phòng HĐND tham mưu cho Thường trực HĐND yêu cầu lãnh đạo cơ quan, tổ chức đó báo cáo trực tiếp tại trụ sở làm việc của HĐND hoặc báo cáo bằng văn bản, trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND giám sát hoặc phân công các Ban HĐND tỉnh giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cơ quan, đơn vị đó.

Thường trực HĐND tỉnh xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tiến hành thẩm tra; xây dựng báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và dự thảo nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình HĐND tỉnh theo quy định.

 

Cử tri trình bày kiến nghị tại buổi TXCT

Thực hiện tốt các giải pháp trên, hy vọng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sẽ đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh./.


 

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu