Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,048,433
Đang trực tuyến: 93
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 07/06/2018 10:42:30 PM)
Quảng Ngãi triển khai xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
Chiều 05/6/2018, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Minh Đạo chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các bộ phận, cá nhân có liên quan.

Việc xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung theo tinh thần thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhằm xây dựng Văn phòng tham mưu bảo đảm tính khoa học, phù hợp với tình hình thực tế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Theo Kế hoạch, Tổ xây dựng Đề án có trách nhiệm khảo sát, tổng hợp thông tin, thực trạng về tình hình tổ chức, biên chế của các cơ quan tham gia Đề án; nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức Văn phòng hợp nhất, các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; xây dựng dự thảo Đề án hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung (hoàn thành trước ngày 01/8/2018). Tổ chức họp, lấy ý kiến tham gia của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trước ngày 05/8/2018. Hoàn chỉnh Đề án hợp nhất 3 văn phòng trước ngày 15/8/2018 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong trước ngày 31/8/2018.

 

 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu