Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,048,390
Đang trực tuyến: 55
 
Tin tức - sự kiện >> Trao đổi - Học tập
(Đăng lúc: 11/06/2018 10:50:37 PM)
Nâng cao chất lượng ban hành và tính khả thi các nghị quyết của HĐND
Buổi họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Nghị quyết của HĐND là văn bản pháp lý quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo nội dung, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Nghị quyết HĐND ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là cơ sở để UBND ban hành các quyết định trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Trong thời gian qua, hầu hết các nghị quyết của HĐND được thông qua đến nay được thực tế khẳng định là đúng đắn, phù hợp và đi vào cuộc sống, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số nghị quyết chưa đạt hiệu quả như mong muốn vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân do một số cơ quan soạn thảo chuẩn bị dự thảo nghị quyết còn sơ sài, mang tính hình thức nên có nghị quyết phải trình nhiều lần mới được thông qua làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương; có nghị quyết nội dung còn chung chung, thiếu cụ thể, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Để nghị quyết đảm bảo tính khả thi và đạt hiệu quả cao, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, xin trao đổi một số giải pháp chính sau:

Trước hết, phải xác định những nội dung, lĩnh vực cần ban hành nghị quyết: Việc lựa chọn nội dung để ban hành nghị quyết trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xuất phát từ yêu cầu thực tế, giải quyết nhiệm vụ cụ thể về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; vấn đề phải thực sự cần thiết, cấp bách, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống, công tác quản lý xã hội… Đặc biệt, phải làm rõ mục đích của việc ban hành nghị quyết, mức độ tác động đến các đối tượng, các nguồn lực, khả năng của địa phương bảo đảm nghị quyết được thực thi để đưa vào chương trình ban hành nghị quyết hng năm của HĐND.

Hai là, nâng cao chất lượng soạn thảo đề án, dự thảo nghị quyết: sau khi đã thống nhất giữa UBND và HĐND về những nội dung cần ban hành trình tại kỳ họp, UBND giao cho cơ quan chuyên môn soạn thảo tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết. Trước khi xây dựng đề án các cơ quan chủ trì việc soạn thảo phải thực hiện theo đúng quy trình; tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng; thu thập thông tin; tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết; mục tiêu đề ra phải sát thực tế và có tính khả thi cao; phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy phải chú trọng làm tốt việc khảo sát, tham vấn ý kiến nhân dân, đối tượng chịu sự tác động của chính sách thì nghị quyết khi ban hành mới phù hợp với thực tiễn. 

Ba là, phối hợp tốt với UBND và các cơ quan liên quan trong xây dựng dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình, tài liệu trình kỳ họpThường trực HĐND phân công các Ban HĐND chủ động vào cuộc, phối hợp ngay từ đầu với các cơ quan chuyên môn của UBND trong việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp; chủ động tham dự các cuộc họp, hội thảo do các ngành và UBND tổ chức để nắm bắt thông tin, tham gia góp ý kiến ngay từ khâu soạn thảo, dự thảo nghị quyết. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị mọi mặt cho kỳ họp; trước khi khai mạc kỳ họp từ 7-10 ngày, Thường trực HĐND và UBND nên tổ chức họp để rà soát lại toàn bộ công việc chuẩn bị cho kỳ họp, thông tin về những vấn đề cần quan tâm qua thẩm tra của các Ban. Đối với những nội dung chuẩn bị chưa chu đáo, quan điểm chưa thống nhất, còn nhiều ý kiến băn khoăn cần đưa ra bàn bạc và thống nhất hướng xử lý những vấn đề có thể phát sinh trong thảo luận tại kỳ họp.

Bốn là, nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND: Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua nghị quyết của HĐND. Thực tế đòi hỏi hoạt động thẩm tra của các Ban phải được chú trọng, nhằm phát hiện những vấn đề chưa phù hợp, giúp đại biểu tập trung thảo luận và quyết định đúng. Để làm được điều này đòi hỏi các ban HĐND phải chủ động tham gia ngay từ đầu với các sở, ngành trong quá trình chuẩn bị xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết; tổ chức hội thảo, làm việc với các cơ quan liên quan, tham vấn ý kiến của chuyên gia, các đối tượng chịu sự điều chỉnh và cử tri đối với những vấn đề quan trọng. Báo cáo thẩm tra tập trung phân tích, phản biện và nêu rõ chính kiến của các ban HĐND. Đối với những vấn đề chưa rõ ràng, chưa đủ cơ sở pháp lý, các Ban phải kiên quyết đề nghị không đưa vào chương trình kỳ họp để chuaản bị kỹ, trình vào kỳ họp sau nhằm đảm bảo tính khả thi của nghị quyết. Các báo cáo thẩm tra phải thực sự là cơ sở tin cậy để các đại biểu HĐND thảo luận và quyết định.

Năm là, nâng cao vai trò của đại biểu trong quyết định tại kỳ họp: vai trò của đại biểu có ý nghĩa quan trọng trong việc thảo luận và quyết định tại các kỳ họp của HĐND. Thực tế cho thấy, để nâng cao hiệu quả của nghị quyết HĐND thì vấn đề cốt lõi là nâng cao trình độ và bản lĩnh của đại biểu. Chỉ khi đại biểu HĐND hiểu chính xác, nắm rõ vấn đề và tự tin thảo luận, nêu rõ quan điểm đáng của mình thì HĐND mới có được những quyết định đúng và có khả năng thực thi cao. Cần cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho đại biểu nghiên cứu, quyết nghị.

Sáu là, chú trọng công tác triển khai thực hiện nghị quyết: sau kỳ họp, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND cần phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan chuyên môn tiến hành tiếp xúc cử tri để tuyên truyền nghị quyết tới các tầng lớp nhân dânkết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài truyền thanh, báo in, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. UBND và các cơ quan chuyên môn cần xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kịp thời, sát thực và đúng nội dung, tinh thần của nghị quyết. Khi cần thiết hoặc theo lộ trình giai đoạn của nghị quyết cần có sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết.

Bảy là, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành: Sau khi nghị quyết của HĐND được ban hành, Thường trực, các ban HĐND cần thường xuyên giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị giải pháp khắc phục; tránh tình trạng ban hành nghị quyết nhưng không kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan chấp hành, làm giảm hiệu lực hoạt động của HĐND.

Thực hiện đúng quy trình ban hành Nghị quyết với tính khả thi cao trong đời sống kinh tế xã hội qua đó nâng cao vai trò vị trí của người đại biểu nhân dân.


Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu