Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,201,370
Đang trực tuyến: 46
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động khác
(Đăng lúc: 11/07/2018 02:47:27 PM)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Ảnh: Đại biểu Phạm Thị Thu Trang thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đến cử tri
Sáng ngày 11/7/2018, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Thu Trang đã thông báo đến HĐND tỉnh và cử tri toàn tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 15/6/2018. Sau 20,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Thu Trang báo cáo tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri về kết quả của kỳ họp với những nội dung chủ yếu sau:

1. Thứ Nhất: Về công tác lập pháp

- Quốc hội thảo luận, thông qua 07 luật, gồm: Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật An ninh mạng. Cho ý kiến 09 dự án luật, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, khẩn trương tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua; đồng thời, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Tại kỳ họp này, có 02 dự án luật được cử tri đặc biệt quan tâm, gồm:

- Luật An ninh mạng: Được ban hành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời, phải phù hợp với thực tiễn, khả thi, tránh sự lạm dụng, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, quyền con người theo tinh thần của Hiến pháp. Đây là một dự án luật khó, đã được tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, Nhân dân để phân định rõ giữa an ninh mạng và an toàn thông tin mạng, rà soát các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền của các chủ thể bảo vệ an ninh mạng.

- Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Quy định về quy hoạch, cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Việc xây dựng Luật nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, thể chế hóa chủ trương của Đảng về “xây dựng một số đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt với thể chế vượt trội để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị”. Dự án Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4; hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách; ý kiến của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật. Tuy nhiên, đây là dự án Luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án Luật còn khác nhau. Một số quy định của dự thảo Luật được giải thích chưa đúng, chưa đầy đủ, gây hoang mang trong dư luận và một bộ phận Nhân dân. Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, các tầng lớp Nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo Luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm. Đồng thời, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua dự án Luật này và chuyển sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân, hoàn thiện dự thảo Luật; hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập từng đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.

2. Thứ Hai: Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc gia

2.1. Quốc hội đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018

- Năm 2017, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp của Chính phủ, các cấp, các ngành, biểu dương tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nhờ đó đã đạt được những kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực, như: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81%; có 12/13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó: Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3,53% (dưới 4%) và giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 1,51%, riêng các huyện nghèo giảm 5%. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.288,66 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% (76,48 nghìn tỷ đồng) so với dự toán. Chi ngân sách nhà nước là 1.462,96 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với dự toán; Tỷ lệ tăng chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên ở mức hợp lý, cơ bản chấp hành kỷ luật tài chính, cơ cấu chi được cải thiện tích cực: tỷ lệ chi thường xuyên so với tổng chi ngân sách nhà nước năm 2017 (62%) thấp hơn 1,5 % so với năm 2016 (là 63,5%). Kinh tế vĩ mô ổn định, chuyển đổi cơ cấu kinh tế tương đối tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, an sinh xã hội, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, độc lập chủ quyền quốc gia được bảo vệ, công tác đối ngoại chủ động, hiệu quả.

- Tình hình những tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP Quý I đạt 7,38%, là mức cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo đà để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018. Quốc hội thống nhất các giải pháp của Chính phủ và đề nghị tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm; giải quyết có hiệu quả các yếu kém; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư, triển khai đúng tiến độ các công trình quan trọng quốc gia, bảo đảm hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội.

2.2. Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016: Tổng số Thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.407.572 tỷ đồng; Tổng số Chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.574.448 tỷ đồng; Bội chi ngân sách nhà nước là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% GDP.

3. Thứ Ba: Về giám sát tối cao

3.1. Về chất vấn và trả lời chất vấn: Kỳ họp thứ 5 đã có 3.463 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội; 160 phiếu chất vấn, với 227 câu hỏi của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành. Trong 3 ngày chất vấn, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính, Nội vụ tham gia báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, tranh luận sôi nổi, làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn. Các thành viên được chất vấn đã nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, đưa ra nhiều giải pháp khắc phục, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, cầu thị và quyết tâm tạo sự chuyển biến trong thời gian tới. Sau phiên chất vấn, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để Quốc hội giám sát, Chính phủ, các Bộ, ngành tổ chức thực hiện; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

3.2. Về giám sát chuyên đề: Quốc hội tiến hành xem xét kết quả giám sát tối cao chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016” và thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

3.3. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 và thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội: Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” tại kỳ họp thứ 7 và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” tại kỳ họp thứ 8.

4. Thứ 4: Về xem xét một số vấn đề quan trọng khác

- Quốc hội đã nghe và cơ bản tán thành Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4. Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành trong giải quyết các kiến nghị của cử tri.

- Xem xét Báo cáo của Chính phủ Về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các trường hợp cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV và tình hình đại biểu Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay và các vấn đề quan trọng khác.

 

Quang cảnh kỳ họp Quốc hội

Sau khi hoàn thành các nội dung kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV nhằm khái quát kết quả chủ yếu của kỳ họp. Đồng thời, quyết định một số vấn đề, như: Giao Chính phủ tập trung thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ về kinh tế-xã hội; ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021; Chính phủ cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Quyết định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn 2017-2020. Phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 3 năm 2018-2020 để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội đối với khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995. Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế-đặc biệt.

Với kết quả trên, Kỳ họp thứ 5 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao./.


 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu