Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,902,467
Đang trực tuyến: 31
 
Tin tức - sự kiện >> Tin từ Văn phòng
(Đăng lúc: 30/07/2018 08:00:05 AM)
Thông báo kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII của Hội đồng nhân dân tỉnh
Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9
Ngày 25/7/2018, HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII. Đây là một trong những nội dung đổi mới trong phương thức hoạt động nói chung và hoạt động chất vấn nói riêng của HĐND tỉnh, đó là HĐND tỉnh thông báo công khai kết luận tại phiên chất vấn trên Báo Quảng Ngãi và Đài phát thanh truyền hình tỉnh để cử tri và nhân dân theo dõi và giám sát.

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII, HĐND tỉnh đã chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đánh giá của cử tri, người trả lời chất vấn đã trả lời cơ bản đầy đủ những nội dung liên quan đến lĩnh vực chất vấn, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng quản lý của ngành, lĩnh vực phụ trách, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình rõ nhiều vấn đề đại biểu đã nêu và thẳng thắn làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm, phạm vi mình phụ trách; cam kết tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. HĐND tỉnh ghi nhận các giải pháp và cam kết mà lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc Sở đã trình bày tại phiên chất vấn và đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh:

a. Chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm kê, phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích; quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi tổng thể di tích đối với những di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; ban hành Quy chế quản lý, khai thác di tích lịch sử, văn hóa phục vụ du lịch.

b. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng các di tích đã được cấp có thẩm quyền công nhận và có quyết định bảo vệ; thực hiện việc cắm mốc giới bảo vệ di tích, xây dựng bia, bảng chỉ dẫn đối với các di tích chưa cắm mốc, chưa xây dựng bia, bảng chỉ dẫn; đặc biệt thực hiện việc xây dựng nội quy bảo vệ di tích và hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích. Rà soát, kiểm tra những di tích bị xâm hại có khả năng ảnh hưởng đến di tích để có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

c. Chỉ đạo UBND các huyện chưa thành lập Ban Quản lý di tích cấp huyện khẩn trương thành lập Ban quản lý di tích và xây dựng quy chế làm việc của Ban quản lý; rà soát những xã, phường, thị trấn chưa có Ban quản lý di tích thì thành lập Ban quản lý di tích và xây dựng quy chế làm việc; kiện toàn Ban quản lý di tích các cấp nếu có thay đổi.

d. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổng hợp những tồn tại, hạn chế và bất cập qua thực tế thực hiện Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

đ. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong trường học để học sinh tham gia bảo vệ, chăm sóc, phát huy các di tích tại địa phương.

e. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác văn hóa; đánh giá hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao, thư viện để phát huy hiệu quả; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm đối với các hoạt động văn hóa.

g. Đối với dự án Trung tâm phát huy giá trị văn hóa đa năng tỉnh Quảng Ngãi (đầu tư theo hình thức xã hội hóa Bảo tàng tổng hợp tỉnh) mà nhiều đại biểu HĐND tỉnh đặt vấn đề chất vấn và cử tri quan tâm, đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư chấm dứt việc kinh doanh cà phê tại hai khu nhà đã xây dựng (Khu nhà rường cổ và khu Nhà văn phòng kết hợp dịch vụ văn hóa) trước ngày 30/9/2018, thực hiện việc đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật.  

2. Đối với việc thực hiện quy định pháp luật về quảng cáo:

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; rà soát các điểm quy hoạch quảng cáo ngoài trời không còn phù hợp để điều chỉnh và bổ sung vào quy hoạch những vị trí mới phù hợp.

- Đối với những công trình quảng cáo ngoài trời đã có trước khi quy hoạch được công bố nhưng không nằm trong quy hoạch hiện hành, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân sở hữu công trình phải có kế hoạch tháo gỡ, di dời phù hợp.

  - Cụ thể hóa các quy định của Trung ương, đồng thời rà soát, thống kê các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thực hiện để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

                                                                                      

Ngọc Hải
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu