Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,902,552
Đang trực tuyến: 107
 
Tin tức - sự kiện >> Tin tức khác
(Đăng lúc: 31/07/2018 10:26:26 PM)
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 6 tháng cuối năm 2018
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 6 tháng cuối năm 2018 nhằm tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường dân tộc; nâng cao nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các nội dung tuyên truyền chính như sau:

(1) Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018) để thấy được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong 60 năm qua; qua đó giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

(2) Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 -03/12/2018) nhằm giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự, luôn hướng về cách mạng, về nhân dân, đặt niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng, chiến đấu không mệt mỏi cho con đường đã chọn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn xác định: “Bất kỳ ở đâu chúng ta cũng có thể đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản được…”; “…Người cộng sản phải bảo vệ Đảng, ta vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta mà cách mạng bị hy sinh”.

(3) Tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), một tấm gương về đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam, đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới.

(4) Tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm Ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) nhằm khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945; đồng thời làm sáng tỏ ý nghĩa lịch sử và thời đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với nhân dân Việt Nam và phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên thế giới; nêu bật những bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Làm sáng tỏ những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là việc gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

(5) Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam nhân kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2018)

(6) Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1089 - 22/12/2018) nhằm nêu bật giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi trong suốt 74 năm qua; những kết quả nổi bật của việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh - kinh tế - đối ngoại; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở các địa bàn trọng yếu; về phong trào thi đua quyết thắng; các hoạt động phối hợp giữa tổ chức đoàn và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại địa phương...

(7) Tuyên truyền Kỷ niệm 29 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989 - 01/7/2018) nhằm nêu lên những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể... sau 29 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi; những đổi thay ở các địa phương trên các lĩnh vực, nhất là các địa phương miền núi, hải đảo. Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 29 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi nhằm tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước.

(8) Tuyên truyền Kỷ niệm 53 năm Ngày chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965 - 18/8/2018) để thấy được thắng lợi của Chiến thắng Vạn Tường, những thay đổi vượt bật về kinh tế - xã hội của thành phố Vạn Tường ngày nay - một phần không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề cao cảnh giác, chú trọng việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

(9) Tuyên truyền Kỷ niệm 59 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28/8/1959 - 28/8/2018) nhằm thông tin về diễn biến, tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa lịch sử cũng như những đóng góp to lớn của cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân ở huyện Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi trong 59 năm qua.

(10) Tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Công Phương (12/9/1988 - 12/9/2018) để thấy được quá trình hoạt động cách mạng; những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Công Phương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.


 

Q.T
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu