Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,277,866
Đang trực tuyến: 113
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội >> Hoạt động tiếp xúc cử tri
(Đăng lúc: 16/11/2018 04:53:55 PM)
Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV (Thay thế Thông báo số 590/TB-ĐĐBQH ngày 07/11/2018 và Công văn số 592/CV-ĐĐBQH ngày 12/11/2018 của Đoàn ĐBQH tỉnh)
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ban hành Thông báo số 590/TB-ĐĐBQH ngày 07/11/2018 về việc Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và Công văn số 592/CV-ĐĐBQH ngày 12/11/2018 về việc điều chỉnh Lịch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Tịnh Phong và xã Đức Hòa. Tuy nhiên, theo triệu tập của Ban Tuyên giáo Trung ương, sáng ngày 23/11/2018, Tỉnh ủy sẽ tổ chức học Nghị quyết Trung ương 8 (trực tuyến toàn quốc) và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công thương có lịch công tác đột xuất ở Trung ương. Vì vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều chỉnh Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, như sau:

1. Mục đích tiếp xúc cử tri:

Đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến sau Kỳ họp thứ 6 và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

2. Thời gian, địa điểm tiếp xúc:

Theo Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đính kèm Thông báo này.

3. Thành phần mời tham dự:

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi.

- Cử tri đang sinh sống, làm việc tại các xã, phường, thị trấn (nơi tiếp xúc, do địa phương mời và thông báo).

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thanh tra tỉnh; Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi.

- Đại điện lãnh đạo các sở, ngành: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (dự tại địa phương có đại biểu Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc); Sở Công thương, Điện lực tỉnh (dự tại địa phương có đại biểu Trần Tuấn Anh tiếp xúc); Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh (dự tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh).

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện (nơi tiếp xúc).

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (nơi tiếp xúc).

- Phóng viên Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh dự và đưa tin.

4. Công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu và tuyên truyền:

4.1. Công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu:

Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Thường trực UBMTQVN huyện, thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp thực hiện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nơi tiếp xúc triển khai một số nội dung sau:

- Về công tác tổ chức: Chuẩn bị địa điểm, hội trường, chương trình và tổ chức điều hành Hội nghị; tổ chức tuyên truyền, mời và thông báo rộng rãi Lịch tiếp xúc cử tri cho cử tri địa phương biết, tham dự; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn của cuộc tiếp xúc cử tri.

- Về chuẩn bị tài liệu:

+ Ở huyện, thành phố: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của địa phương, trong đó có phần kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan chức năng (tập trung phản ánh những vướng mắc, kiến nghị về cơ chế, chính sách pháp luật và quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Trung ương; gồm 07 bộ, gửi cho công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc để gửi cho đại biểu).

+ Ở xã, phường, thị trấn: Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của địa phương (tập trung phản ánh những vướng mắc, kiến nghị về cơ chế, chính sách pháp luật và quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Trung ương; gồm 15 bộ, gửi cho công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc để gửi cho đại biểu, đồng gửi qua Email: lhtanqh@gmail.com trước ngày 22/11/2018); tổng hợp Biên bản hội nghị tiếp xúc cử tri, gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh (đồng gửi qua Email) chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày tiếp xúc cử tri.

4.2. Công tác tuyên truyền:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cơ quan: Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, Trang tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh đăng phát Lịch tiếp xúc cử tri để cử tri biết, tham dự.

          Thông báo này thay cho Giấy mời./.   

 

 

 LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI SAU KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV 

 

 

 (Ban hành kèm theo Thông báo số: 593/TB-ĐĐBQH ngày 16/11/2018 của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi thay thế Thông báo số 590/TB-ĐĐBQH ngày 07/11/2018 và Công văn số 592/CV-ĐĐBQH ngày 12/11/2018 của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi)

 

 1.     Thời gian, địa điểm tiếp xúc:  

Thời gian

tiếp xúc

Địa điểm

tiếp xúc

Đại biểu Quốc hội

tiếp xúc

Cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn

Ngày

22/11/2018

(Thứ 5)

Sáng:

Từ 08g00

Thị trấn Đức Phổ,

xã Phổ Ninh,

huyện Đức Phổ

(tại UBND TT Đức Phổ)

Tổ 1:

Trần Tuấn Anh

Đinh Thị Hồng Minh

- Lê Quang Đồng

   (Buổi chiều)

- Đặng Văn Tân

- Ng. Thị Cẩm Bình

- LX: Đ/c Tuyến

Chiều:

Từ 14g00

Đức Phong,

huyện Mộ Đức

Sáng:

Từ 08g00

Xã Nghĩa Phú,

TP. Quảng Ngãi

Tổ 2:

Lê Viết Chữ

Phạm Thị Thu Trang

- Lê Hoàng Tân

- Đinh Công Hiền

- LX: Đ/c Hay

Chiều:

Từ 14g00

Xã Tịnh Khê,

xã Tịnh Kỳ,

TP. Quảng Ngãi

(tại UBND xã Tịnh Khê)

Ngày

23/11/2018

(Thứ 6)

Chiều:

Từ 14g00

Xã Tịnh Phong,

huyện Sơn Tịnh

Tổ 1:

Nguyễn Hòa Bình

Phạm Thị Thu Trang

- Lê Quang Đồng

- Đặng Văn Tân

- LX: Đ/c Tuyến, Hay

 

Ngày

26/11/2018

(Thứ 2)

 

Chiều:

Từ 14g00

Xã Đức Hòa,

huyện Mộ Đức

Đinh Thị Hồng Minh

Phạm Thị Thu Trang

- Lê Quang Đồng

- Đặng Văn Tân

- LX: Đ/c Hay, Tuyến

Ngày

27/11/2018

(Thứ 3)

 

Sáng:

Từ 8g00

Xã Nghĩa Thương,

huyện Tư Nghĩa

Phạm Thị Thu Trang

Hồ Thị Vân

- Võ Thị Hòa

- Đặng Văn Tân

- LX: Đ/c Hay, Tuyến

Chiều:

Từ 14g00

Xã Nghĩa Phương,

huyện Tư Nghĩa

Ngày

28/11/2018

(Thứ 4)

 

Sáng:

Từ 8g00

Xã Bình Hiệp,

huyện Bình Sơn

Phạm Thị Thu Trang

Hồ Thị Vân

 

- Lê Quang Đồng

- Lê Hoàng Tân

- LX: Đ/c Hay, Tuyến

 

Chiều:

Từ 14g00

Bình Tân,

huyện Bình Sơn

 

 2. Thành phần đại biểu Quốc hội:

- Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương.

- Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

- Bà Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

- Bà Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- Bà Hồ Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

 3. Cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:

- Ông Lê Quang Đồng, Chánh Văn phòng              Điện thoại: 0903.525343.

- Ông Lê Hoàng Tân, Chuyên viên chính                Điện thoại: 0905.050537.

Email: lhtanqh@gmail.com

- Bà Võ Thị Hòa, Chuyên viên chính                     Điện thoại: 0989.769600.

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Bình, Chuyên viên chính     Điện thoại: 0914.321474.

- Ông Đặng Văn Tân, Chuyên viên                        Điện thoại: 0905.307709.

- Ông Đinh Công Hiền, Chuyên viên                      Điện thoại: 0914.954479.

- Ông Trần Quang Hay, Lái xe                               Điện thoại: 0914.560304.

- Ông Nguyễn Minh Hồ Quang Tuyến, Lái xe        Điện thoại: 0912.632854.       

 

 

BBT
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu